Θέσεις εργασίας σε Κινητή Ακτινολογική Μονάδα στην Κρήτη

Η Περιφέρεια Κρήτης εξέδωσε ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου* με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Κινητή Μονάδα προληπτικής Οδοντιατρικής» και β) «Κινητή Μονάδα Μαστογραφίας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Για την πρώτη θέση απαιτείται Οδοντίατρος, ενώ για τη δεύτερη ΤΕ Ραδιολόγος Ακτινολόγος (ή εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστής Εμφανιστής). Να τονίσουμε, συνάδελφοι, ότι επειδή πρόκειται για μίσθωση έργου, οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστούν μπλοκ παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη της θέσης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 4 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις  15 Απριλίου 2019 ημέρα Δευτέρα.

Διαβάστε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τηλ. επικοινωνίας: 2813400366