Ενημέρωση για την ακτινολογική άδεια

Η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδας Δημοσίου παρακολουθεί τις εξελίξεις στο εθνικό και διεθνές επίπεδο σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση της χορήγησης άδειας στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που δέχονται ιοντίζουσες ακτινοβολίες, μεταξύ των οποίων και οι τεχνολόγοι ακτινολόγοι.
Η κατάργηση των ευεργετικών διατάξεων των άρθρων 13§3 του νδ 4111/1960 και 12 του βδ 993/1966 που προέβλεπαν τη χορήγηση δίχως άλλο κριτήριο της μηνιαίας ακτινολογικής άδειας, και η χορήγηση της άδειας πλέον σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 66§6 του Ν.3984/2011, εναρμονίζεται κατ’ αρχήν πλήρως με τη νεότερη του ως άνω νόμου Πρόταση για Οδηγία που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία θα αναθεωρήσει τη ρύθμιση της προστασίας των εργαζομένων που δέχονται ιοντίζουσες ακτινοβολίες στο χώρο της υγείας στην Ευρώπη (European Commission,  COM[2012] 242).
Η Ένωση έχει αναθέσει την έρευνα και αντιμετώπιση του ζητήματος σε νομικούς, για την πραγματοποίηση ενεργειών και την άσκηση πρόσφορου ένδικου βοηθήματος, που θα προκαλέσει τον έλεγχο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα Δικαστήρια, αφενός της ρύθμισης αυτής ως ανταποκρινόμενης στο σκοπό της προστασίας της υγείας των εργαζόμενων, αφετέρου της δυνατότητας εφαρμογής μίας τέτοιας ρύθμισης στη χώρα μας, υπό τις παρούσες συνθήκες λειτουργίας των εργαστηρίων.

ΤΟ Δ.Σ.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων