ΕΤΑΗ

Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ηπείρου

Φιλίππου Β’ 46, Ν. Ζωή, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45445

Μπούγιας Χαράλαμπος

Πρόεδρος
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων
Email: bbougias@otae.gr
Τηλέφωνο: 6946090167

Γιώτης Χρήστος

Αντιπρόεδρος
Γενικό Νοσοκομείο Άρτας
Email: chgiotis@otae.gr
Τηλέφωνο: 6989800001

Τσιμαχίδου Δέσποινα

Γενική Γραμματέας
Γ. Ν. Άρτας
Email:
Τηλέφωνο:

Βαδιβούλη Ευσταθία

Οργανωτική Γραμματέας
Κ. Υ. Άρτας
Email: efvadi@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 6944931065

Ναστούλης Θωμάς

Ταμίας
Γ. Ν. Άρτας
Email: tnastoulis@otae.gr
Τηλέφωνο:

Ρούσσας Δημήτριος

Μέλος
Γ. Ν. Άρτας
Email:
Τηλέφωνο:

Ζέρβας Γεώργιος

Μέλος
Γ. Ν. Κέρκυρας
Email: gzervas2000@yahoo.gr
Τηλέφωνο: 6976116101