Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την έκδοση επικαιροποιημένης εγκυκλίου, σχετικά με τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ.  Εκ του ΔΣ  

Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγου Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Αγαπητοί συνάδελφοι –ισσες, Με την υπ’ αριθμό Γ5β/Γ.Π.72983/2019, ΦΕΚ 387/10 Φεβρουαρίου 2020 απόφαση του Γ.Γ. των Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μετά από εισήγηση της ΟΤΑΕΔ, θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας. Η Ακτινοτεχνολογία, ως επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση και θεραπεία των ασθενειών με την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και κατ’ επέκταση, […]

Διευκρινίσεις προς ΚΥ από 1η και 2η ΥΠΕ για τη 10ήμερη ειδική άδεια

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη διοικητική ιεραρχία της 2ης ΥΠΕ, η ΟΤΑΕ εξέφρασε την άποψή της για τον τρόπο χορήγησης της δεκαήμερης ειδικής άδειας «κλειστού χώρου».  Για τον λόγο αυτό, κατατέθηκε επιστολή προς επίρρωση όσων συζητήθηκαν προφορικά. Μετά την καίρια παρέμβασή μας εκδόθηκε απόφαση διορθωμένη, όπου αποκαταστάθηκε η έννομη τάξη και […]

Κοινή Υπουργική Απόφαση – Νέος Κανονισμός Ακτινοπροστασίας (04/2019)

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας παραθέτουμε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Ακτινοπροστασίας και τον Νέο Κανονισμό Ακτινοπροστασίας. Ειδικότερα, περιγράφονται οι διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών και η αναγνώριση υπηρεσιών και εμπειρογνωμόνων. Διαβάστε πιο κάτω το σχετικό ΦΕΚ 1103/τεύχ. Β’/3-4-2019: Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών (ΚΥΑ Ακτινοπροστασίας)    Σας παραθέτουμε το Π.Δ. 101 – ΦΕΚ 194/τεύχ. Α’/20-11-2018: Νέος […]

Νέος κατώτατος μισθός: Ισχύ από 1η Φεβρουαρίου 2019

Ισχύ νόμου έχει από την 1η Φεβρουαρίου 2019 ο νέος κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο με το οποίο θα πρέπει και τυπικά να αμείβονται οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά με την αύξηση του κατώτατου μισθού αλλά και την επαναφορά των «παγωμένων», κατά την διάρκεια των μνημονίων, διατάξεων […]

Ερμηνευτική Εγκύκλιος για τη χορήγηση της 10ήμερης ειδικής άδειας

Σας παραθέτουμε την πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο, σχετικά με τη χορήγηση της δεκαήμερης ειδικής άδειας, αποσαφηνίζοντας ειδικότερα πως η συγκεκριμένη άδεια για το 2018, δύναται να χορηγηθεί έως και τον Ιούνιο 2019, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των τμημάτων. Να σημειώσουμε, επίσης, ότι με τον Ν. 4600/9-3-2019, η δεκαήμερη ειδική άδεια επεκτείνεται και στην […]

Επέκταση της δεκαήμερης ειδικής άδειας στην ΠΦΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας παραθέτουμε τον σχετικό Ν. 4600/9-3-2019, στον οποίο, μεταξύ πολλών άλλων, θεσμοθετείται η επέκταση της δεκαήμερης ειδικής άδειας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Άρθρο 99).   Εκ του ΔΣ

Το ΦΕΚ της επιπρόσθετης ειδικής άδειας 10 ημερών στους εργαζόμενους αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής

Σας παραθέτουμε το ΦΕΚ χορήγησης της δεκαήμερης ειδικής άδειας και σε επιπλέον ειδικότητες εργαζομένων, συγκριτικά με εκείνες που περιγράφονται στον Ν.2071/1992, όπως θα δείτε και στο τέλος του άρθρου.    Εδώ θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στο ΦΕΚ: Νόμος 2071 – ΦΕΚ 123/1992/Άρθρο 105 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 33/1995/Άρθρο 105 Ν. 20171 (Καθορισμός […]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: info@otae.gr

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων