Αίτηση εγγραφής για το επιστημονικό περιοδικό «Ακτινοτεχνολογία»

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες και συνεργάτες, Όσες και όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητές ΜΟΝΟ για το επιστημονικό περιοδικό «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» που εκδίδει η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, χωρίς την ταυτόχρονη εγγραφή σας ως μέλη σε κάποιον από τους συλλόγους της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, παρακαλούμε αποθηκεύστε την παρακάτω αίτηση στον υπολογιστή σας, συμπληρώστε τη (είτε «χειρόγραφα« αφού […]

2
Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 31

Στο τεύχος 31 της Ακτινοτεχνολογίας, διαβάστε: Συστήματα PACS. Η ΑΚΘ την εποχή της απεικονιστικής καθοδήγησης. Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος στον καρκίνο του μαστού. The developing role of the radiographer within the ER. Λίστα Αξονικών Τομογράφων της χώρας. Εκ του ΔΣ