2
Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 31

Στο τεύχος 31 της Ακτινοτεχνολογίας, διαβάστε: Συστήματα PACS. Η ΑΚΘ την εποχή της απεικονιστικής καθοδήγησης. Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος στον καρκίνο του μαστού. The developing role of the radiographer within the ER. Λίστα Αξονικών Τομογράφων της χώρας. Εκ του ΔΣ