Αίτηση αποστολής επιστημονικού περιοδικού ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες και συνεργάτες, Όσες και όσοι επιθυμείτε να σας αποστέλλεται το επιστημονικό περιοδικό “ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” που εκδίδει ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος, χωρίς την ταυτόχρονη εγγραφή σας ως μέλη σε κάποιον από τους Συλλόγους/Ενώσεις της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, παρακαλούμε αποθηκεύστε την παρακάτω αίτηση στον υπολογιστή σας, εκτυπώστε και συμπληρώστε τη χειρόγραφα και αφού […]

2
Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 31

Στο τεύχος 31 της Ακτινοτεχνολογίας, διαβάστε: Συστήματα PACS. Η ΑΚΘ την εποχή της απεικονιστικής καθοδήγησης. Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος στον καρκίνο του μαστού. The developing role of the radiographer within the ER. Λίστα Αξονικών Τομογράφων της χώρας. Εκ του ΔΣ

Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 30

  Στο τεύχος 30 διαβάστε: Δοσίμετρα θερμοφωταύγειας: Σύγκριση ευρημάτων σε ένα νοσοκομείο από δύο εργαστήρια Τεχνικές ποσοτικοποίησης μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στην αξιολόγηση της Νόσου Alzheimer Breast Cancer and induces psychological problems MRI κεφαλής και τραχήλου: Απεικόνιση μοριακής διάχυσης (DWI) χρησιμοποιώντας την τεχνική readout segmented ech0-planar imaging (RS-EPI) Σεξουαλική δυσλειτουργία σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία […]

Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 29

  Στο τεύχος 29 διαβάστε: Ανάδειξη κατάγματος στο παπυρώδες πέταλο του ηθμοειδούς με τη συμβολή MPR ανασυνθέσεων Η επαγγελματική εξουθένωση των Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας Τεχνικές καταστολής σήματος λίπους στο μυοσκελετικό σύστημα PET/CT χρησιμοποιώντας επισημασμένο φθοριούχο νάτριο Πρωτοπαθές λέμφωμα μαστού: Μελέτη περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Εγκάρσια ποσοτική υπολογιστική τομογραφία: Κλινικές εφαρμογές και νεότερα λογισμικά Φυσικές […]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων