Αυξάνεται η γονική άδεια

Ελαστικότερους εργασιακούς όρους εξασφαλίζει η συμφωνία που υπέγραψαν προχθές οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι.

Νέα δεδομένα στην ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία σχετικά με την γονική άδεια θα επιφέρει η προχθεσινή συμφωνία που υπέγραψαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων ( εργοδότες- εργαζόμενοι ), παρουσία του ·αρμόδιου Επιτρόπου . Οι σημαντικότερες αλλαγές που θα επέλθουν είναι η αύξηση της γονικής αδείας , η δυνατότητα μεταφοράς της από τον ένα γονέα στον ·άλλο και η επέκταση του δικαιώματος σε όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα του είδους της σύμβασης. Ειδικότερα , το πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ των ευρωπαϊκών συνδικάτων ·και των εκπροσώπων της εργοδοσίας , ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, προβλέπει τα εξής:

1: Αυξάνεται η διάρκεια της γονικής αδείας από 3 σε 4 μήνες για κάθε γονέα. Ο ·ένας από τους 4 μήνες δεν θα μπορεί να μεταβιβαστεί από τον ένα γονέα στον άλλον. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ο άνδρας , για παράδειγμα , μπορεί να μεταφέρει στη γυναίκα μέχρι και 3 μήνες, με αποτέλεσμα η τελευταία να φτάσει συνολικά τους 7 μήνες αδείας.

2: Διευκρινίζεται ότι εφαρμόζεται· ( η συμφωνία ) για όλους τους εργαζομένους, ανεξαρτήτως του είδους της σύμβασης εργασίας τους (σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης κλπ)

3: Προσφέρεται ,επίσης, στους γονείς που επιστρέφουν στην εργασία τους μετά από γονική άδεια η δυνατότητα να ζητήσουν προσαρμογή των όρων εργασίας τους (π.χ. του ωραρίου)

4: Παρέχεται αυξημένη προστασία όχι μόνο κατά της απόλυσης , αλλά και απέναντι σε κάθε δυσμενή μεταχείριση λόγω της άσκησης του δικαιώματος λήψης της γονικής αδείας.

Η άδεια θα μπορεί να χορηγείται σε γονείς για παιδία ηλικίας μέχρι 8 ετών, αλλά δίνεται η ευχέρεια στα κράτη μέλη να καθορίσουν διαφορετικό ανώτατο όριο ηλικίας.

Το επόμενο στάδιο μετά την προχθεσινή συμφωνία είναι η υποβολή νομικής πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , κατά πάσα πιθανότητα τον επόμενο μήνα, ενώ στη συνέχεια το Συμβούλιο των Υπουργών θα αποφασίσει με ειδική πλειοψηφία χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Ευρωβουλής.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων