Δημοσιοϋπαλληλικός Κώδικας (2007)

Διαβάστε εδώ τον νέο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, όπως αυτός επικαιροποιήθηκε στις αρχές του 2007.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων