Διαμαρτυρίες προς τον ΕΟΠΥΥ για αλλότρια καθήκοντα

Συνάδελφοι, διαβάστε την νέα επιστολή της Ένωσης που υποβάλλαμε και πάλι προς τον ΕΟΠΥΥ σε συνεργασία με κλάδους των επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας, σχετικά με τα αλλότρια καθήκοντα τα οποία ανατίθενται σε συναδέλφους μας (βλ. τηλεφωνικά ραντεβού και γραμματειακή υποστήριξη).

 

https://www.otae.gr/wp-content/uploads/2013/01/1.-gramateies_eopyy.pdf