Επιστημονικό …και με τη «βούλα»

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολόγων Ακτινολόγων εγκρίθηκε απο το Υπουργείο Υγεία στα επιστημονικά συνέδρια της χώρας.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά :

«…απευθύνεται σε Τεχνολόγους Ακτινολόγους και χειριστές Εμφανιστές, αλλά και σε όλους τους εμπλεκομένους στον τομέα της Απεικόνισης και Ακτινοθεραπείας…»

 

Διαβάστε τη σχετική επιστολή.