Η ομοσπονδία καταγγέλει το νέο σύστημα πειθαρχικών διώξεων

Το Δ.Σ της ΟΤΑΕΔ καταγγέλλει το σύστημα πειθαρχικών διώξεων που έχει στηθεί προκειμένου να ικανοποιηθεί η «δανειακή υποχρέωση» να απολυθούν συνάδελφοι, Δημόσιοι Υπάλληλοι. Τόσο οι διατάξεις του  Ν.4057/2012 περί αυτοδίκαιης αργίας , του Ν.4093/2012, σχετικά με την κατάργηση του τεκμηρίου της αθωότητας, όσο και η αναμόχλευση παλαιών Ένορκων Διοικητικών Εξετάσεων σε συνδυασμό με την άσκηση νέων πειθαρχικών διώξεων για θέματα που σχετίζονται με την ελευθερία έκφρασης γνώμης, κοινωνικής δράσης και συνδικαλιστικής παρέμβασης επιδιώκεται να χρησιμοποιηθούν, για να επιτευχθεί ο ως άνω στόχος.

Η προσπάθεια ταύτισης ποινικών και πειθαρχικών «αδικημάτων», έχει εμφανή στόχο να ποινικοποιήσει την κοινωνική δράση και να εξισώσει (τα νέα ) πειθαρχικά παραπτώματα του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα με τις πρακτικές θεμιτής αντίδρασης των εργαζόμενων στο Δημόσιο.

Το Δ.Σ της ΟΤΑΕΔ στηρίζει τις ενέργειες-δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται από Ομοσπονδίες και Σωματεία – Μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων