Η πραγματική μείωση του προσωπικού των νοσοκομείων

 

 
Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται και μετά την δημοσιοποίηση των τελευταίων επίσημων  στοιχείων για το μήνα Δεκέμβριο 2012 από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

ΜΗΝΑΣ Αποχωρ. Προσλήψεις Μεταφορές Διαφ.
ΙΑΝ     *   *   *  *
ΦΕΒ   175   18   3   -154
ΜΑΡ   249   24   4   -221
ΑΠΡ   298   34 21   -243
ΜΑΪ   497     5   0   -492
ΙΟΥΝ   361     7   1   -353
ΙΟΥΛ 349     0   0   -349
ΑΥΓ   287     7   0   -280
ΣΕΠ   291     0   0   -291
ΟΚΤ   448     2   0   -446
ΝΟΕ   360   28   0   -332
ΔΕΚ   970   28   0   -970
ΣΥΝ.  4285 153 29 -4103

*για το μήνα Ιανουάριο δεν υπάρχουν ξεχωριστά δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία για τα νοσοκομεία .

 

Συνολικά για το 2012 για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ:

 

Αποχωρήσεις : 4285

Προσλήψεις-Μεταφορές: 182

Καθαρή μείωση προσωπικού νοσοκομείων: 4103

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων