Μετάταξη με βάση τις διατάξεις του Ν.3599/2007

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 3599/2007 οι μετατάξεις και αποσπάσεις του προσωπικού πλην του Ιατρικού, των ·Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α.) που βρίσκονται στην ίδια Υγειονομική Περιφέρεια, γίνονται με αποφάσεις του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας.

Εν όψει της ανωτέρω διατάξεως καθιερώνεται μια νέα διαδικασία μετάταξης εντός της αυτής ·Υγειονομικής Περιφέρειας, που καταλαμβάνει σε κάθε περίπτωση και τους Τεχνολόγους ( οι οποίοι ως γνωστόν ανήκουν στην Ιατρική Υπηρεσία) η οποία εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας .

Είναι γεγονός ότι η επίμαχη διάταξη δεν προσδιορίζει ποιές περιπτώσεις μετάταξης αφορά. Ερμηνευτικώς ωστόσο θα πρέπει να γίνει αποδεκτό , ότι καταλαμβάνει όλες τις μορφές μετάταξης, είτε σε οργανική θέση ανώτερης κατηγορίας, είτε σε οργανική θέση της ιδίας κατηγορίας κλπ. εφόσον διενεργούνται εντός της ιδίας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Δεδομένου ότι με την ανωτέρω διάταξη θεσμοθετείται ένας νέος τρόπος διενέργειας μετατάξεων, παράλληλα με τις υπάρχουσες διαδικασίες του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο αναδεικνύεται το σε ποιόν φορέα θα απευθυνθεί η σχετική αίτηση μετάταξης.

Με άλλα λόγια, εφόσον η αίτηση υποβληθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του Δ.Κ. προκειμένου περί μετάταξης σε κλάδο της ιδίας κατηγορίας απαιτείται η προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Εφόσον η αίτηση υποβληθεί στον Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας, με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Νόμου 3599/2007 δεν προβλέπεται η συμμετοχή του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου αφού πρόκειται περί αποκλειστικής αρμοδιότητας του ως άνω Διοικητή .

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων