Θέση εργασίας σε διαγνωστικό κέντρο στης Σέρρες

Από το  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EUROMEDICA ΣΕΡΡΩΝ
ζητείταιΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ΑΤΕΙ Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας ή πτυχίο ΙΕΚ (με πιστοποίηση)
Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία δεν είναι απαραίτητη.
Πνεύμα συνεργασίας και λειτουργίας σε ομάδα.
ΠΑΡΟΧΕΣ
Μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση.
Ικανοποιητικός μισθός.

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων