Θέση εργασίας σε διαγνωστικό κέντρο στο Ίλιον

Από ιατρικό διαγνωστικό κέντρο στο Ιλιον ζητείτε τεχνολόγος ακτινολογίας ακτινοθεραπείας για τα modalities κλασσικό ,μοπ ,μαστογράφο ,ορθοπαντογράφο, cbct για κάλυψη μόνιμης θέσης.

Επιθυμητή προϋπηρεσία

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Τηλ. επικοινωνίας: 6981333977

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων