Θέση εργασίας στο CretanMedicare Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θέμα: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση οργανικών (2) θέσεων εργασίας, ειδικευμένων τεχνολόγων – ακτινολόγων .

Ο όμιλος εταιρειών υγείας CretanMedicare Ιατρική Φροντίδα Κρήτης Ιατρική Α.Ε. για την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών της, την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των απεικονιστικών τμημάτων της στα κέντρα υγείας: «Ηρόδοτος» στο Ηράκλειο Κρήτης, και«CretanMedicare»στην Χερσόνησο Ηρακλείου, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του δύο τεχνολόγους – ακτινολόγους.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οιτεχνολόγοι – ακτινολόγοι, θα εργαστούν σε υπερσύγχροναιατρικά κέντρα, με πρότυπο περιβάλλον εργασίας όπου θα ενισχύσουν την ανάπτυξη  των απεικονιστικών τμημάτων(ακτινολογικού – αξονικού – υπερήχων) των διαγνωστικών κέντρωνενώ θα πλαισιώνονταιαπό εξαιρετική ομάδα συνεργατών και επαγγελματιών υγείας.

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ακτινολογίας ΑκτινοθεραπείαςήΙΕΚ Ραδιολογίας Ακτινολογίας.

(2) Άδεια ασκήσεωςεπαγγέλματος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή πιστοποίηση (ΙΕΚ)

(3) Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

 

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σταθερή – Μόνιμη εσωτερική απασχόληση.

 

ΠΑΡΟΧΕΣ

-Ανταγωνιστικές Αποδοχές

-Δυναμικό πακέτο πρόσθετων παροχών

– Συνεχής εκπαίδευση

– Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης σε δυναμικά εξελισσόμενο οργανισμό

ΕΠΙΛΟΓΗ

Η τελική επιλογή θα γίνει κατόπιν προσωπικής συνέντευξης στα γραφεία της εταιρείας μας ή /και απομακρυσμένης συνέντευξης skypeμε βασικό κριτήριο επιλογής την μεγαλύτερη εμπειρία και προϋπηρεσία στην ειδικότητα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στην

Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού

Παναγιώτης Καλεμάκης

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Τηλ. επικοινωνίας: 2897440761

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων