Θέση εργασίας στο ιδιωτικό θεραπευτήριο ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

Από το ιδιωτικό θεραπευτήριο “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ” ζητείται Τεχνολόγος Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας ή Βοηθός Ραδιολογίας – Ακτινολογίας με προϋπηρεσία σε κλασσικό ακτινολογικό και μαστογράφο, για άμεση πρόσληψη, με τα ακόλουθα προσόντα:

Εκπαίδευση:

  • Επιθυμητός τίτλος σπουδών Τεχνολόγου Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας ή Βοηθού Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
  • Γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας
  • Γνώσεις Η/Υ

Απαραίτητα:

  • Ικανότητα επικοινωνίας
  • Συνεργατικότητα
  • Υπευθυνότητα

Η επαγγελματική εμπειρία δεν κρίνεται απαραίτητη, αλλά εφόσον υπάρχει, θα προσμετρηθεί στα προσόντα του/της υποψήφιου/ας. Με τη διαβεβαίωση ότι θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην παρακάτω διεύθυνση ή μέσω email.

ΤΘ 1304, ΤΚ 71201, Ηράκλειο Κρήτης

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων