Χαρτογράφηση Συστημάτων Υπολογιστικής και Μαγνητικής Τομογραφίας στην Ελλάδα

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το ηλεκτρονικό περιοδικό « The Scanner » σε συνεργασία με την Ο.Τ.Α.Ε.Δ. , δημοσιεύουν την επικαιροποιημένη χαρτογράφηση των εγκατεστημένων συστημάτων Υπολογιστικής και Μαγνητικής Τομογραφίας στην Ελλάδα (Δημόσιος και Ιδιωτικός Τομέας).

Παρακαλούμε τους συναδέλφους (Τεχνολόγους Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας και Χειριστές Εμφανιστές), τους συνεργάτες ιατρούς ακτινολόγους, καθώς επίσης και τους εκπροσώπους των εταιριών που εμπορεύονται αντίστοιχο εξοπλισμό απεικόνισης, όπως μας ενημερώσουν για τυχόν ασυμφωνία των δικών τους δεδομένων με αυτά των δημοσιευμένων, εκ μέρους μας, στοιχείων στην σχετική λίστα.

Οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες  (συμπεριλαμβανομένων των εταιριών) ,που απασχολούνται στα αναγραφόμενα εργαστήρια, μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected], όπου θα αναφέρουν τις παρατηρήσεις – διορθώσεις τους επί των στοιχείων του εξοπλισμού.

Η συμμετοχή σας στην προσπάθειά μας είναι ιδιαίτερα σημαντική, διότι θα μας δώσει την ευκαιρία να διορθώσουμε τυχόν λάθη και αλλαγές εξοπλισμού της τελευταίας στιγμής.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

 

Εκ του Δ.Σ.

Συστήματα CT 2020

Συστήματα CΤ 2020 – Συγκεντρωτικά

Συστήματα MR 2020 – Ε.Σ.Υ.

Συστήματα MR 2020 – Διαγνωστικά Κέντρα με σύστημα ισχύος μαγνητικού πεδίου μικρότερης του 1.οΤ

Συστήματα MR 2020 – Διαγνωστικά Κέντρα με σύστημα ισχύος μαγνητικού πεδίου 1.οΤ

Συστήματα MR 2020 – Διαγνωστικά Κέντρα με σύστημα ισχύος μαγνητικού πεδίου 1.5Τ

Συστήματα MR 2020 – Διαγνωστικά Κέντρα με σύστημα ισχύος μαγνητικού πεδίου 3.οΤ

 

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων