Άδεια άνευ αποδοχών – ιδιωτικό έργο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του Δ.Κ. (Νόμος 3528/2007) «επιτρέπεται η χορήγηση στον υπάλληλο, μετά από αίτησή του, άδειας χωρίς αποδοχές, εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Η άδεια αυτή δεν μπορεί να υπερβεί τον 1 (ένα ) μήνα  εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους».

Η ως άνω διάταξη αφορά την πλέον απλή περίπτωση χορήγησης  άδειας άνευ αποδοχών. Στην σχετική αίτηση του υπαλλήλου θα πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους υποβάλλεται το αίτημα.

Σύμφωνα με με την παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου «στους υπαλλήλους επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως πέντε (5) ετών ύστερα από αίτηση τους και γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους».

Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος, προκειμένου να λάβει την αιτούμενη άδεια άνευ αποδοχών,θα πρέπει να επικαλεστεί σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους, ένεκα των οποίων αδυνατεί να παρέχει τις υπηρεσίες του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εκ των ανωτέρω διατάξεων και κυρίως εκ του σκοπού  τον οποίο υπηρετούν οι εν λόγω διατάξεις, προκύπτει ότι η άσκηση ιδιωτικού έργου επ΄αμοιβή δεν δύναται να συμπεριληφθεί στην έννοια των σοβαρών ιδιωτικών λόγων, η επίκληση των οποίων θα οδηγούσε το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο να εκφέρει θετική γνώμη περί της αποδοχής της αιτήσεως για χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών.

Υπογραμμίζεται, ότι αν πράγματι προβληθούν σοβαροί ιδιωτικοί λόγοι για τη χορήγηση της άδειας άνευ αποδοχών και εν συνεχεία αποδειχθεί ότι αυτοί οι λόγοι δεν συντρέχουν, αλλά η αίτηση υπεβλήθη προκειμένου ο υπάλληλος να έχει την δυνατότητα να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα, τότε είναι δυνατή η ανάκληση της πράξης χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών, δοθέντος ότι η διοίκηση  θα έχει οδηγηθεί στην έκδοση της, εκ δολίου ενεργείας του υπαλλήλου.

Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1-2 του Δ.Κ.,» Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή,εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η άδεια χορηγείται για το συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με τον ίδιο τρόπο».

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, προκειμένου ο υπάλληλος να ασκήσει ιδιωτικό έργο επ΄αμοιβή απαιτείται να εκδοθεί σχετική άδεια από την υπηρεσία του κατόπιν, εννοείται, υποβολής σχετικής αιτήσεως.

Συνάγεται δε, ότι η παροχή εργασίας επ’ αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα χωρίς την προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας αποτελεί παραβίαση των προναφερθεισών διατάξεων και δύναται, υπό προϋποθέσεις ,να επισύρει πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος του υπαλλήλου.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΟΤΑΕΔ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων