Ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε συναδέλφους του ΕΟΠΥΥ: Παρέμβαση Ένωσης

Α.Π.: 58 / 09-01-2012
ΑΘΗΝΑ 09-01-2012

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ κο Βουδούρη Γ.

Κοινοποίηση:

1. Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ κο Σουλιώτη Ι.
2. Αντιπρόεδρο ΕΟΠΥΥ κο Νικόλη Κ.
3. Διοικητή ΙΚΑ κο Σπυρόπουλο Ρ.
4. Υποδιοικητή ΙΚΑ κο Σαρηβουγιούκα Ι.
5. Πανελλήνια Ομοσπονδία Υγειονομικών Υπαλλήλων ΙΚΑ
6. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών Υπαλλήλων ΙΚΑ

ΘΕΜΑ: « Ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε εξειδικευμένο προσωπικό»

        Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία υγειονομικών υπηρεσιών του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κατά το έτος 2010 εξυπηρετήθηκαν 16.426.074 (πολλοί ασθενείς προσέρχονται 3 και 4 φορές τον χρόνο) ασφαλισμένοι μέσω του 184. Αναλυτικότερα 11.401.559 σε τακτικά ραντεβού και 5.024.515 σε έκτακτα. Τα ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρια του ΙΚΑ είναι 85 σε σύνολο. Από αυτά λειτουργούν τα 68. Τα υπόλοιπα 17 που δεν λειτουργούν είναι κυρίως λόγω έλλειψης προσωπικού (ιατρικού ή τεχνολογικού), ή ακόμα λόγω έλλειψης άδειας λειτουργίας, ή απουσίας ελέγχου.

        Τα εργαστήρια αυτά καλύπτονται λειτουργικά από 257 Τεχνολόγους Ακτινολόγους (Τ.Α.) και 120 ακτινολόγους ιατρούς. Δηλαδή το κάθε ακτινολογικό εργαστήριο λειτουργεί με 3,6 τεχνολόγους και χειριστές (μέσο όρο) πρωί και απόγευμα. Τα 68 αυτά εργαστήρια για το έτος 2010 εξυπηρέτησαν 945.873 ασφαλισμένους. Δηλαδή 50 ασθενείς (μέσος όρος) ανά ημέρα ανά εργαστήριο. Δεχόμενοι ότι από αυτά τα 16.426.074 περιστατικά που προσήλθαν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ, χρειάσθηκαν απεικονιστικές εξετάσεις τα 6.000.000 (ποσοστό 40 %).
Από αυτά τα εργαστήρια του ΙΚΑ εξυπηρέτησαν 945.873. Το ερώτημα το οποίο ευθύς εξ αρχής τίθεται είναι : τα υπόλοιπα 5.055.000 από ποιόν φορέα εξυπηρετήθηκαν;
Τα δημόσια νοσοκομεία ; Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές; Πόσοι εξυπηρετήθηκαν από τα Δημόσια νοσοκομεία και πόσοι από την ιδιωτική υγεία; Πόσα χρήματα διέρρευσαν από το ταμείο του ΙΚΑ προς την ιδιωτική υγεία και πόσα χρήματα κατέβαλαν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι από την τσέπη τους ;
Βλέποντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, αμέσως γίνεται κατανοητό η σημαντικότητα της ενίσχυσης-οργάνωσης των ακτινολογικών εργαστηρίων με προσωπικό και εξοπλισμό, ούτως ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα των τμημάτων αυτών, άρα η μείωση των εξόδων του Οργανισμού.
Γεγονός μείζονος σημασίας από την στιγμή που ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ υπολείπεται κατά 760 εκατομμύρια ευρώ . Ταυτόχρονα θα μείωνε τις λίστες αναμονής (3-4 εβδομάδες για μια απεικονιστική εξέταση) και θα διασφάλιζε τα επιπλέον έξοδα του ασφαλισμένου του.Οι Προϊστάμενοι Υγειονομικού όμως λειτουργούν σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Όχι μόνο δεν ενισχύουν την λειτουργία των εν λόγω τμημάτων που είναι τα πλέον παραγωγικά-προσοδοφόρα, αλλά αντιθέτως τα αποδυναμώνουν.
Με εντολές τους, μετακινείται το τεχνολογικό προσωπικό των ακτινολογικών τμημάτων στην …..διοικητική υπηρεσία!!! Δηλαδή το άκρως εξειδικευμένο προσωπικό που προορίζεται να δώσει την μάχη για την απεικόνιση- διάγνωση στα προβλήματα των ασφαλισμένων παροπλίζεται σε γραφεία (πρωτόκολλο, αρχείο, τηλεφωνικό κέντρο, ραντεβού κ.α.)!!!
Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι τα εργαστήρια να λειτουργούν με 2,6 (μέσος όρος) άτομα προσωπικό σε δυο βάρδιες με ότι αυτό συνεπάγεται εις βάρος της αποδοτικότητας των εργαστηρίων και κατ’ επέκταση στην οικονομική επιβάρυνση του Οργανισμού. Είμαστε σίγουροι πως κανένας Διοικητής υποκαταστήματος που έχει υιοθετήσει αυτήν την τακτική δεν έχει βγει από το γραφείο του για να εξηγήσει στους αγανακτισμένους ασφαλισμένους τους λόγους της καθυστέρησης εξυπηρέτησης των αιτημάτων τους για απεικονιστικές εξετάσεις. Το αφήνει και αυτό στο τεχνολογικό προσωπικό του εργαστηρίου αφού πρώτα έχει φροντίσει να αποδυναμώσει.Πόσο μάλλον τώρα με ειλημμένη την απόφαση να ανοίξουν όλες οι δομές του ΕΟΠΥΥ( ιατρεία- εργαστήρια-πολυιατρεία) και να τεθούν στην διάθεση των 9,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων του οργανισμού για εξετάσεις.
Η λανθασμένη αυτή τακτική των Προϊστάμενων Υγειονομικού των υποκαταστημάτων, εκτός των πολλών ερωτηματικών που δημιουργεί, έχει ως αποτέλεσμα τα εργαστήρια απεικόνισης να μετατρέπονται σε μειωμένης δυνατότητας παραγωγής μονάδες, δημιουργώντας ταυτόχρονα λιμνάζοντα περιστατικά – ραντεβού. Επίσης με αυτές τις ενέργειες «υποχρεώνει» τους ασφαλισμένους να μετακινηθούν προς την ιδιωτική υγεία με αντίκτυπο την εκροή οικονομικών πόρων από τα ταμεία του Ιδρύματος προς τους ιδιώτες και την επιπλέον οικονομική επιβάρυνση των ασφαλισμένων του.
Επίσης όπως είναι ήδη γνωστό, τα επαγγελματικά δικαιώματα και καθήκοντα των Τεχνολόγων Ακτινολόγων περιγράφονται κατά τρόπο περιοριστικό από τις διατάξεις του Π.Δ. 164/1996. Από την προσεκτική μελέτη και ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει με σαφήνεια ότι μεταξύ των υπηρεσιακών καθηκόντων των Τεχνολόγων Ακτινολόγων ουδόλως περιλαμβάνονται γραφειοκρατικές εργασίες.
Ο ρόλος των Τ.Α.. περιορίζεται στο ήδη μείζονος σημασίας έργο παροχής υπηρεσιών υγείας (απεικόνισης και ακτινοθεραπείας) προς τους ασθενείς –ασφαλισμένους, στο οποίο οφείλουν να παραμείνουν προσηλωμένοι καθ’ όλη την διάρκεια της εκτελούμενης υπηρεσίας. Είναι αδιανόητο και ταυτόχρονα επιζήμιο (οικονομικά και λειτουργικά) για τον Οργανισμό η απασχόληση ενός άκρως εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο προορίζεται για την χρήση σύγχρονων και περίπλοκων μονάδων απεικόνισης, που απαιτούν εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις με αλλότρια καθήκοντα (γραμματειακή υποστήριξη).
Προς επίρρωση των ανωτέρω υπενθυμίζονται οι διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), σύμφωνα με τις οποίες «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του».
Κατά την αληθή έννοια της ανωτέρω διάταξης η εκτέλεση των καθηκόντων αφορά την άσκηση της αρμοδιότητας που έχει ανατεθεί στον υπάλληλο, ήτοι αποτελεί δημόσιο δικαίωμα του υπαλλήλου. Υπό την έννοια αυτή ουδείς προϊστάμενος ή ιεραρχικά ανώτερος δικαιούται να επιφέρει μεταβολή στην άσκηση καθηκόντων των υφισταμένων υπαλλήλων. Με άλλα λόγια δεν επιτρέπεται να αλλοιωθεί ο τρόπος και η ποιότητα άσκησης των καθηκόντων του υπαλλήλου, διότι κάτι τέτοιο συνιστά αντισυνταγματικό λειτουργικό υποβιβασμό και ο επικαλούμενος την ιδιότητα του προϊσταμένου για να ενισχύσει την εντολή του είναι νομικά και διοικητικά έκθετος για κατάχρηση εξουσίας. Εν προκειμένω, λοιπόν, η ανάθεση σε Τ.Α. καθηκόντων γραμματείας, έργο που δεν αποτελεί καθήκον του κλάδου των τεχνολόγων, επιφέρει μεταβολή στα υπηρεσιακά καθήκοντα και για τον λόγο αυτό είναι παράνομη και καταχρηστική.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 106 και 107 του Ν.3528/2007, τυχόν άρνηση του υπαλλήλου σε καθήκοντα που δεν είναι της αρμοδιότητας του δεν συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της απείθειας και δεν δύναται να επισύρει εις βάρος του πειθαρχική ποινή.
Εν ‘ όψει των ανωτέρω διατάξεων καθίσταται σαφές ότι η ορθολογική λειτουργία ενός νοσοκομείου ή υποκαταστήματος του ΙΚΑ προϋποθέτει τον διαχωρισμό των υπηρεσιών του, με βάση πρωτίστως τον κλάδο των απασχολούμενων υπαλλήλων, και την ανάθεση αρμοδιοτήτων εις εκάστη υπηρεσία αναλόγως των κλάδων όπου ανήκουν οι υπάλληλοι κάθε υπηρεσίας. Είναι δε προφανές και αναμφίβολο ότι ή Διοίκηση Υγειονομικού και το προσωπικό της είναι εκ του νόμου επιφορτισμένη αποκλειστικά και μόνον με το έργο της παροχής υπηρεσιών υγείας (Ν3528/2007 άρθρο 30 παρ.1) και όχι με γραφειοκρατική αρμοδιότητα, η οποία αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού προσωπικού.
Θεωρούμε ότι η ανάθεση σε Τεχνολόγους Ακτινολόγους εργασιών διοικητικής ειδικότητας είναι προδήλως παράνομη, ενόψει του ανωτέρω αναμφισβήτητου θεσμικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία του ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ), της Διεύθυνσης Υγειονομικού και την άσκηση του επαγγέλματος του Τ.Α.Κε Διοικητά αναγνωρίζουμε το μεγάλο και υψηλής δυσκολίας έργο το οποίο έχετε αναλάβει να φέρετε εις πέρας.
Επιθυμούμε να σας κάνουμε γνωστό, πως η Ενωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος και τα μέλη της έχουμε τον ίδιο στόχο με εσάς. Την δημιουργία των προϋποθέσεων σωστής και αξιοπρεπούς αντιμετώπισης των ασθενών – ασφαλισμένων. Για να καταστεί όμως δυνατόν να συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις, στην προσπάθεια για την επίτευξη του ως άνω στόχου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ούτως ώστε να σταματήσει η επιζήμια αυτή τακτική. Η ανάθεση αλλότριων καθηκόντων στο τεχνολογικό προσωπικό των ακτινολογικών εργαστηρίων όπως έχουμε διαπιστώσει είναι μια τακτική ιδιαίτερα συνηθισμένη στα υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ στην οποία σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μείνουμε αμέτοχοι.

Με εκτίμηση,

                     Γεωργιάδης Κωνσταντίνος                                   Νικολάου Ιωάννα

                           Πρόεδρος                                                      Γεν. Γραμματέας

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων