Αμοιβή εξαιρέσιμων ημερών

Αναφορικά με την αμοιβή για την παροχή εργασίας τις αργίες, τις Κυριακές και εν γένει τις εξαιρέσιμες ημέρες σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 3 του Ν.4024/2011, «η ωριαία αμοιβή των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:

Α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο

Β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιμων ημερών που παρέχεται από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή, πέρα από την υποχρεωτική, ίση με το ωρομίσθιο αυξημένη κατά 15%

Γ) Για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής

        1.  Από την 6η πρωινή μέχρι την 22η ώρα ,ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 25%.
        2. Από την 22η ώρα μέχρι την 6η πρωινή ,ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 30%

Δ) Για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το 45% του ωρομίσθιου.

Ε) Για εργασία νυκτερινή ή ημερήσια Κυριακών και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών που παρέχεται για τη συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, ίση με το 60% του ωρομίσθιου.

ΣΤ) Για το προσωπικό των υπηρεσιών που λειτουργούν, βάσει νόμου, σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση ή όλες τις ημέρες του μήνα, η ωριαία αμοιβή των προηγουμένων περιπτώσεων β, γ, δ και ε προσαυξάνεται κατά 15%».

Αναλογικά εφαρμοζομένων  των ανωτέρω διατάξεων, που αφορούν το ζήτημα της αμοιβής για παροχή υπερωριακής εργασίας, προκύπτει ότι εφόσον ο υπάλληλος παρέχει τις υπηρεσίες του έστω και κατά ένα ποσοστό κατά την διάρκεια της αργίας, Κυριακής ή άλλης εξαιρέσιμης ημέρας, τότε θεμελιώνει δικαίωμα απολαβής της αντίστοιχης αμοιβής.

Γεωργιάδης Κων/νος

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων