Η αμοιβή του Τ.Α. στην Ολοήμερη Λειτουργία: Διευκρίνιση του Υπουργείου μετά από παρέμβαση της Ένωσης

     Μετά από αλλεπάλληλες και εντατικές πιέσεις της Ένωσης, οι προσπάθειές μας απέδωσαν. Το Υπουργείο Υγείας  προχώρησε εν τέλει στη σχετική γνωμοδότηση, όσον αναφορά στην αμοιβή των Τεχνολόγων Ακτινολόγων για τη συμμετοχή τους στην ολοήμερη λειτουργία των τμημάτων απεικόνισης των νοσοκομείων μας. Με τη διευκρίνιση του ΥΥΚΚΑ κατόπιν παροτρύνσεών μας, λοιπόν, εντασσόμαστε τόσο στην ωρομίσθια, όσο και στην ποσοστιαία αμοιβή. Τα δύο σχετικά έγγραφα είναι στη διάθεσή σας.

Διευκρίνηση από το ΥΥΚΚΑ (26-5-2011)

 

Διευκρίνηση από το ΥΥΚΚΑ (26-4-2013)