Ενημέρωση για τις αιτήσεις επικουρικού προσωπικού: Τροποποιητική Εγκύκλιος

Συνάδελφοι, ενημερωθείτε τις αλλαγές στην εγκύκλιο, σχετικά με την εκ νέου κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών (δεν ισχύουν αυτά που έχουν κατατεθεί για τους παλαιότερους πίνακες κατάταξης) για τις θέσεις επικουρικού προσωπικού. Ακολουθεί και ένα υπόδειγμα τέτοιας προκήρυξης θέσεων, όπως δημοσιεύθηκε πέρυσι για την 5η Υ.ΠΕ.

Εγκύκλιος

Παράδειγμα Προκήρυξης

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων