Επίσημες ημέρες αργίας και ημιαργίας

Κατόπιν επαναλαμβανομένων ερωτήσεων σχετικά με τις επίσημες ήμερες αργίας και ημιαργίες, η ΕΤΑΕ σας ενημερώνει ότι:

Σύμφωνα με τον Ν.1157 της 8/12.5.81 (ΦΕΚ Α΄126) άρθρο 11 και 12 ορίζονται ως:

Άρθρο 11: Ημέρες αργίας και ημιαργίας των δημοσίων υπηρεσιών, οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως και λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ορίζονται αι εξής:

     α) Ημέρες αργίας: Η Εθνική εορτή, η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνεια, η των Τριών Ιεραρχών δια τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μέγα Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η του Άγιου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η 17η Νοεμβρίου δια τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τας Ανωτέρας Σχολάς, η πρώτη και δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές.

     Δια τον εορτασμό των προστατών Αγίων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, ορίζονται ως ημέρες αργίας δια το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και αι έξης: αα) η εορτή του Αγίου Γεωργίου δι’ άπαν το προσωπικό του Στρατού Ξηράς, πλην του υπηρετούντος εις μονάδας Πυροβολικού, ββ) η εορτή της Αγίας Βαρβάρας (4 Δεκεμβρίου) δια το προσωπικό του Στρατού Ξηράς το υπηρετούν εις μονάδας Πυροβολικού, γγ) η εορτή του Αγίου Νικολάου (6 Δεκεμβρίου) δι’ άπαν το προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, δδ) η εορτή των Ταξιαρχών (αρχαγγέλου Μιχαήλ 8 Νοεμβρίου) δι’ άπαν το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εάν οιαδήποτε εκ των οριζομένων ως άνω ημερών αργίας συμπίπτει με Κυριακή, ως ημέρα αργίας ορίζεται η προηγουμένη της Κυριακής ταύτης εργάσιμος ημέρα, έφ’ όσον δια το προσωπικό των κατά τα ανωτέρω υπηρεσιών δεν εφαρμόζεται πενθήμερος εβδομαδιαία εργασία.

Η μεταξύ δύο αργιών μοναδική εργάσιμος ή ημιεργάσιμος ημέρα δύναται να ορίζεται ως ημέρα αργίας δι’ αποφάσεως του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως, επί αντίστοιχο μειώσει προηγουμένων ή επομένων ημιαργιών.

β) Ημέρες ημιαργίας: Η παραμονή των Χριστουγέννων, η παραμονή του Νέου Έτους, η παραμονή των Θεοφανείων και η Μεγάλη Πέμπτη. Κατά τας ως άνω ημιαργίας η εργασία διακόπτεται την 13ην μεταμεσημβρινή ώρα.

γ) Αι μέχρι ενάρξεως της ισχύος της παρούσης ορισθείσα, μία κατ’ έτος δι’ εκάστην περιφέρεια, ημέρες αργίας προς εορτασμό θρησκευτικού ή εθνικού γεγονότος, διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 12: Η διαδρομή των υπό του νόμου ή των δικαστηρίων τεταγμένων προθεσμιών άρχεται από της επιούσης της ημέρας της επιδόσεως ή της ημέρας κατά την οποίαν συνέβη το αποτελούν την αφετηρία της προθεσμίας γεγονός και λήγει την 7ην μ.μ. ώρα της τελευταίας ημέρας, εάν δε αύτη είναι κατά νόμο εξαιρετέα ή Σάββατο, την αυτήν ώρα της επομένης εργασίμου ημέρας. Αι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν αναλόγως και επί των περιπτώσεων του άρθρου 1 παρ. 4 περίπτ. (β) της παρούσης.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΕΔ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων