“Λεπτομέρειες” από τη νέα κλαδική σύμβαση εργασίας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

Για τους εργαζόμενους οι οποίοι προσλαμβάνονται μετά την υπογραφής της νέας ΣΣΕ ορίζεται βασικός μισθός 630 ευρώ μικτά. Επιπλέον του βασικού μισθού χορηγούνται τα προβλεπόμενα επιδόματα πλην του επιδόματος εξομάλυνσης (§2.7).

Το επίδομα εξομάλυνσης χορηγείται μόνο στους παλαιότερους εργαζομένους και εφόσον συνεχίζουν να εργάζονται στον ίδιο εργοδότη. Αν απολυθούν – παραιτηθούν και επαναπροσληφθούν στον ίδιο η άλλον εργοδότη θεωρούνται νέα πρόσληψη και θα αμείβονται με τα ως άνω προβλεπόμενα 630 ευρώ, ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας.

Αυτό σημαίνει ότι  οι εργοδότες έχουν πλέον την δυνατότητα να προχωρήσουν σε αντικατάσταση του έχοντος προϋπηρεσία προσωπικού, με νέο και οικονομικότερο.

Το δε επίδομα εξομάλυνσης αποτελεί μια δικλείδα ασφαλείας  για να μη γίνει η προβλεπόμενη μείωση του μισθού μεγαλύτερη του 15%.

Δηλ. σε περίπτωση που εργαζόμενος αμείβεται με 100 ευρώ και με την επερχόμενη μείωση έχει λαμβάνειν 85 ή 87, δεν δικαιούται το επίδομα εξομάλυνσης.

Σε περίπτωση που με την επερχόμενη μείωση ο μισθός μειωθεί στα 83 ευρώ (πάνω από 15% μείωση) τότε θα λάβει επίδομα εξομάλυνσης 2 ευρώ προκειμένου να φθάσει η μείωση στο 15%.

2.3. Επίδομα σπουδών

Χορηγείται επίδομα σπουδών σε απόφοιτους έως και 2ετούς φοίτησης (5% για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο όριο το 20%), εφόσον το περιεχόμενο σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού.

Αυτό δυστυχώς αποτελεί ταυτόχρονα και κίνητρο (το αντιμετωπίζουμε ακόμη και σήμερα) αντικατάστασης των τεχνολόγων και χειριστών με άλλης ειδικότητας εργαζομένους (ακτινοφυσικούς , τεχνολόγους βιοιατρικής τεχνολογίας κλπ).

Αυτή η τακτική καθιστά το αλλότριο προσωπικό φθηνότερο ένθεν κείθεν, μιας και οι ακτινοφυσικοί κ.ά. εργάζονται σε άλλη θέση από αυτή που προσλαμβάνονται. Είναι  γνωστή η αλυσίδα διαγνωστικών που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο (και δεν είναι η μόνη) .

Δυστυχώς δεν μπήκαν απαγορευτικές – κυρωτικές  διατάξεις σε αυτή την παράγραφο προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και οι απόφοιτοι των αντίστοιχων σχολών.

2.4. Επίδομα επικινδύνου  ή/και ανθυγιεινής εργασίας

  • 35% επί του βασικού για τους Τεχνολόγους Ακτινολόγους και Χειριστές  που απασχολούνται στον χειρισμό ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Με την εν λόγω διατύπωση αποκλείονται του επιδόματος οι συνάδελφοι που εργάζονται στα τμήματα μαγνητικού συντονισμού.

Επίσης με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται και τακτικές πρόσληψης στο τμήμα μαγνητικού συντονισμού και μερικής απασχόλησης στο τμήμα ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Χωρίς φυσικά να χορηγείται το συγκεκριμένο επίδομα στον εργαζόμενο.

 Κλινική που έχει υπογράψει κλαδική σύμβαση εργασίας απαγορεύεται να χρησιμοποιεί άλλης μορφής σύμβαση (επιχειρησιακή, ατομική, υποαπασχόληση κλπ).

Γ. Θεσμικοί όροι  

1: Θεσμική κατάργηση των ειδικών ωραρίων και αδειών.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Βάσει της οποίας καταργούνται όλες οι προηγούμενες ειδικές ρυθμίσεις από παλαιότερες συμβάσεις.

Και τραγικό επισφράγισμα της ΚΣΣΕ

  • Βασικός μισθός τεχνολόγου στο ακτινολογικό 725 μικτά.
  •  Βασικός μισθός νοσηλευτικού προσωπικού απασχολούμενου σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες 775 μικτά .

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Οργή μεγάλη, δικαιολογίες πολλές, αιτία μία. Η αδιαφορία μας.

Γεωργιάδης  Κων/νος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων