Επιπρόσθετη ειδική άδεια άδεια υγειονομικού προσωπικού δέκα (10) ημερών

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα:

 

1: άρθρο 105 του ν. 2071/1992 (Α’ 123)

2: ΚΥΑ 2003075/204/0022 (Β’ 33/20.1.1995)

3: Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ 21) άρθρο 51

 

Στους Τεχνολόγους Ραδιολογίας Ακτινολογίας και Χειριστές Εμφανιστές οι οποίοι απασχολούνται πλήρως  (όχι μερισματικά) στις μονάδες στεφανιαίας νόσου (αιμοδυναμικό) και στα χειρουργεία χορηγείται επιπρόσθετη ειδική άδεια υγειονομικού προσωπικού 10 ημερών.

 

Η εν λόγω διάταξη αφορά και τους συναδέλφους Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων/ Παρασκευαστές  που απασχολούνται στα τμήματα αιμοδοσίας.

 

Το μέλημα της ΟΤΑΕΔ είναι η επέκταση της εν λόγω αδείας και στα λοιπά Απεικονιστικά – Ακτινοθεραπευτικά και Πυρηνικής Ιατρικής τμήματα.

 

 

Το Δ.Σ.

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων