Ερμηνευτική Εγκύκλιος για τη χορήγηση της 10ήμερης ειδικής άδειας

Σας παραθέτουμε την πρόσφατη ερμηνευτική εγκύκλιο, σχετικά με τη χορήγηση της δεκαήμερης ειδικής άδειας, αποσαφηνίζοντας ειδικότερα πως η συγκεκριμένη άδεια για το 2018, δύναται να χορηγηθεί έως και τον Ιούνιο 2019, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των τμημάτων. Να σημειώσουμε, επίσης, ότι με τον Ν. 4600/9-3-2019, η δεκαήμερη ειδική άδεια επεκτείνεται και στην […]

Επέκταση της δεκαήμερης ειδικής άδειας στην ΠΦΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας παραθέτουμε τον σχετικό Ν. 4600/9-3-2019, στον οποίο, μεταξύ πολλών άλλων, θεσμοθετείται η επέκταση της δεκαήμερης ειδικής άδειας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) – (Άρθρο 99).   Εκ του ΔΣ

Το ΦΕΚ της επιπρόσθετης ειδικής άδειας 10 ημερών στους εργαζόμενους αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής

Σας παραθέτουμε το ΦΕΚ χορήγησης της δεκαήμερης ειδικής άδειας και σε επιπλέον ειδικότητες εργαζομένων, συγκριτικά με εκείνες που περιγράφονται στον Ν.2071/1992, όπως θα δείτε και στο τέλος του άρθρου.    Εδώ θα βρείτε τη σχετική νομοθεσία που αναφέρεται στο ΦΕΚ: Νόμος 2071 – ΦΕΚ 123/1992/Άρθρο 105 Υπουργική Απόφαση – ΦΕΚ 33/1995/Άρθρο 105 Ν. 20171 (Καθορισμός […]

Επιπρόσθετη ειδική άδεια 10 ημερών στους εργαζόμενους αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Επιπρόσθετη ειδική άδεια 10 ημερών στους εργαζόμενους αποκλειστικά εντός των θαλάμων στα Τμήματα Απεικόνισης, Ακτινοθεραπείας και Πυρηνικής Ιατρικής Από το 1994, με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Νόμου 2071/1992 και με την Υ4α/3024/93, ΦΕΚ Β΄ 726/1994 Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η ειδική επιπρόσθετη άδεια χορηγείτο μόνο στον […]

1
Τι ισχύει με την άδεια κλειστού χώρου

Κατόπιν πολλών ερωτημάτων συναδέλφων και προς επίρρωση της σχετικής νομοθεσίας, προχωράμε σε μία αναλυτική επεξήγηση του νόμου σχετικά με την χορήγηση της ειδικής άδειας (κλειστού χώρου), προκειμένου να γίνει άρση της προκαλούμενης σύγχυσης. Με νομοθετική ρύθμιση που είναι σε ισχύ από 21.2.2016, τη δεκαήμερη ειδική άδεια κλειστού χώρου (ειδική άδεια του άρθρου 105 του νόμου […]

Επιπρόσθετη ειδική άδεια άδεια υγειονομικού προσωπικού δέκα (10) ημερών

  Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα:   1: άρθρο 105 του ν. 2071/1992 (Α’ 123) 2: ΚΥΑ 2003075/204/0022 (Β’ 33/20.1.1995) 3: Ν.4368/21-02-2016 (ΦΕΚ 21) άρθρο 51   Στους Τεχνολόγους Ραδιολογίας Ακτινολογίας και Χειριστές Εμφανιστές οι οποίοι απασχολούνται πλήρως  (όχι μερισματικά) στις μονάδες στεφανιαίας νόσου (αιμοδυναμικό) και στα χειρουργεία χορηγείται επιπρόσθετη ειδική άδεια […]