Έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο υγειονομικό προσωπικό

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την έκδοση νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), σύμφωνα με την οποία θα δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ σε αυτόν τον σύνδεσμο (άρθρο 4).  Εκ του ΔΣ […]

Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού: Διευκρινίσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την έκδοση διευκρινίσεων από το Υπουργείο Υγείας, σχετικά με την έγκριση έκδοσης της άδειας ειδικού σκοπού. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο και εδώ.  Εκ του ΔΣ  

Κατεπείγοντα μέτρα ενίσχυσης επιχειρηματικότητας – δήλωση υγειονομικού υλικού

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την έκδοση νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σχετικά με κατεπείγοντα μέτρα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, την καταγραφή υγειονομικού υλικού και άλλες διατάξεις. Μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.    Εκ του ΔΣ  

Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την έκδοση εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με τα επείγοντα μέτρα που λήφθηκαν για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό. Μπορείτε να διαβάσετε την εγκύκλιο και εδώ.    Εκ του ΔΣ  

Κορωναϊός: Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, σχετικά με τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζομένους, στα πλαίσια μείωσης της διασποράς της νέας ιογενούς λοίμωξης. Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ.  Εκ του ΔΣ  

0
Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού

Με κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ αρ. 460, τ. Β’ / 14-2-2020) καθορίστηκε η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού – πλην ιατρών – στις υπηρεσίες υγείας. Ακόμη, προσδιορίστηκε η διαδικασία για την κατάρτιση και τήρηση ηλεκτρονικών καταλόγων, την υποβολή αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τα κριτήρια, τη μοριοδότηση και τα προσόντα ανά κλάδο. Η απόφαση αφορά […]

Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων

Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε για την έκδοση επικαιροποιημένης εγκυκλίου, σχετικά με τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ.  Εκ του ΔΣ  

Κώδικας Δεοντολογίας Τεχνολόγου Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Αγαπητοί συνάδελφοι –ισσες, Με την υπ’ αριθμό Γ5β/Γ.Π.72983/2019, ΦΕΚ 387/10 Φεβρουαρίου 2020 απόφαση του Γ.Γ. των Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μετά από εισήγηση της ΟΤΑΕΔ, θεσπίστηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας. Η Ακτινοτεχνολογία, ως επιστήμη που ασχολείται με την απεικόνιση και θεραπεία των ασθενειών με την χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας και κατ’ επέκταση, […]

Διευκρινίσεις προς ΚΥ από 1η και 2η ΥΠΕ για τη 10ήμερη ειδική άδεια

Αγαπητοί συνάδελφοι, Μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη διοικητική ιεραρχία της 2ης ΥΠΕ, η ΟΤΑΕ εξέφρασε την άποψή της για τον τρόπο χορήγησης της δεκαήμερης ειδικής άδειας “κλειστού χώρου”.  Για τον λόγο αυτό, κατατέθηκε επιστολή προς επίρρωση όσων συζητήθηκαν προφορικά. Μετά την καίρια παρέμβασή μας εκδόθηκε απόφαση διορθωμένη, όπου αποκαταστάθηκε η έννομη τάξη και […]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων