0
Νέες συμβάσεις για παράταση επικουρικού προσωπικού

  Με νέες συμβάσεις θα παραταθεί η θητεία των επικουρικών, εκτός ιατρών,  οι οποίες κρίθηκαν άκυρες με απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου και κατ’ επέκταση δεν μπορούν να συνεχιστούν. Η σχετική ρύθμιση κατατέθηκε στη Βουλή με τροπολογία σε νομοσχέδιο του Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας. Η εν λόγω παράταση λήγει με την ολοκλήρωση των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ. Πρόσφατα, […]

0
Επίδομα Ανθυγιεινής Εργασίας & Σύσταση Επιτροπής

  Με την υπογραφή της σχετικής Κ.Υ.Α. (βλέπε εδώ) συστάθηκε  η 17μελής αρμόδια Επιτροπή, έργο της οποίας συνίσταται, η υποβολή στα συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας και Υγείας) μελέτης, με προτάσεις  αναμόρφωσης του καθεστώτος χορήγησης  του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι, ο επανακαθορισμός των εργαζομένων (κλάδοι),  στο Δημόσιο Τομέα, […]

0
Ανθυγιεινό Επίδομα: Τελευταίες Εξελίξεις

Συνάδελφοι, Σύμφωνα με τον Ν. 4512/2018, ΦΕΚ 5, Άρθρο 396, Συστήνεται Επιτροπή αρμόδια για την επεξεργασία και υποβολή πρότασης μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (Επιτροπή αξιολόγησης επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας). Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει σε προηγούμενη ανάρτηση μας και σύμφωνα με την παράγραφο 12 του ως άνω άρθρου, έως το […]

0
Παραμένει το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο

[divider style=»single» border=»small»] [one_half]      Σύμφωνα με την εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/93544/ΔΕΠ/2.1.2018 – ΑΔΑ: 7ΧΔΦΗ-ΑΚΝ) του Αν. Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών» (Περί επιφύλαξης της επικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017), το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο […]

0
Ν.4486 περί Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Αγαπητοί συνάδελφοι, Ενημερωθείτε για τις νέες διατάξεις που ισχύουν για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), όπως περιγράφονται στον Νόμο 4486 του Αυγούστου 2017.   Εκ του ΔΣ