Γνωμοδότηση Διϋπουργικής Επιτροπής σχετικά με τη Μεταρρύθμιση Καθεστώτος Χορήγησης Επιδόματος Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής Εργασίας

Μεταρρύθμισης καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων