Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση επικαιροποιημένης εγκυκλίου, σχετικά με τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων, σε δημόσιες υπηρεσίες, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ.

Εκ του ΔΣ

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων