Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων για επικουρικό προσωπικό 2023

Ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, στις 11:00 π.μ. η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την εγγραφή των υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του επικουρικού προσωπικού, εκτός ιατρών. Η δυνατότητα υποβολής δίνεται μέχρι την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 στις 15:00.

Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει και κατά το παρελθόν αίτηση συμμετοχής σε παλιότερες ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας,  θα πρέπει να κάνουν προσεκτική ανάγνωση της κωδικοποιημένης ΚΥΑ και των οδηγιών. Επίσης, οι ίδιοι θα πρέπει ελέγξουν τα αποθηκευμένα δικαιολογητικά τους ως προς την ισχύ τους.  Σημειώνεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν εκ νέου με καινούρια ημερομηνία.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να ανατρέχουν στο αναρτημένο αρχείο excel «ΣΥΝΟΛΟ ΔΟΜΩΝ και ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ» προκειμένου να λάβουν γνώση των διαθέσιμων φορέων και ειδικοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία υποψήφιοι οι οποίοι έχουν αποποιηθεί πρόσληψη από 1-01-22 ή έχουν παραιτηθεί από 1-01-21.

Πηγή: Virus.com.gr

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων