Εργασία στην MHG

Η MHG ζητά Τεχνολόγο Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας με εμπειρία σε CT-MRI ή κλασσική ακτινολογία. Διαβάστε παρακάτω και υποβάλετε αίτηση τώρα για θέση τεχνολόγου ακτινολογίας σε έναν από τους μεγαλύτερους και αναπτυσσόμενους ομίλους ιατρικών υπηρεσιών.

Για τη θέση του/τεχνολόγου ραδιολογίας-ακτινολογίας, προσφέρονται:

 • Άριστες συνθήκες εργασίας
 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
 • Προοπτικές εξέλιξης και καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον

Οι αρμοδιότητες της θέσης του τεχνολόγου ραδιολογίας-ακτινολογίας περιλαμβάνουν:

 • Χειρισμό συσκευών και απεικονιστικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας
 • Διασφάλιση της βέλτιστης επεξεργασίας και απεικόνισης με την ελάχιστη απαραίτητη δόση ακτινοβολίας

Ο/η ιδανικός/η υποψήφιος/α για τη θέση του Τεχνολόγου Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ακτινολογίας-Ακτινοθεραπείας ή ΙΕΚ Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή πιστοποίηση (ΙΕΚ)
 • Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχο τμήμα
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Ms Office

Αποστολή βιογραφικών στο: [email protected]

Επικοινωνία: 6944291549

Φουστέρη Ζωή

MESSAGE IN ENGLISH

MHG is looking for a radiology-radiotherapy technologist with experience as a radiology technologist in CT-MRI or conventional radiology. Read on and apply now for a radiology-radiotherapy technologist position at one of the largest and growing medical services groups.

Benefits:

 • Excellent working conditions
 • Modern work environment
 • Continuous education and training
 • Development and career prospects in a modern and meritorious environment

Responsibilities of the radiology technologist position include:

 • handling high-tech devices and imaging systems
 • ensuring optimal processing and imaging with the minimum necessary radiation dose

The ideal candidate for the radiology technologist position must have:

 • University/Tei degree in Radiology-Radiotherapy or IEK Radiology
 • Professional license (AEI/TEI) or certification (IEK)
 • Possibility of working in shifts
 • 2 years of experience in a relevant department
 • Very good knowledge of English
 • Good knowledge of Ms Office

Email for CV: [email protected]

Mobile: 6944291549

Fousteri Zoe

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων