Επαγγελματική Ημερίδα Ένωσης Τεχν. Ακτινολόγων Κεντρικής Μακεδονίας – Γενική Συνέλευση

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ: Η είσοδος είναι ελεύθερη (ως μέλη νοούνται οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των Ενώσεων και του ΣΤΡΑΕΠΤ, έχοντας εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2019).

ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΜΕΛΗ: Το κόστος εγγραφής ανέρχεται στα 15€.