Οι νέοι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών

Οι Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας, είναι οι εξής:

Παναγιώτης Στάθης, Διοικητής της 1ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Χρήστος Ροϊλός, Διοικητής της 2ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

Παναγιώτης Μπογιατζίδης,  Διοικητής της 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Δημήτριος Τσαλικάκης,  Διοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Φώτης Σερέτης,  Διοικητής της 5ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Ιωάννης Καρβέλης,  Διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας

Ελένη Μπορμπουδάκη,  Διοικήτρια της 7ηςΥγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

 

Εκ του ΔΣ