Πρόγραμμα δια βίου εκπαίδευσης «εκπαίδευση και πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας στην ποιότητα φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αξιοπιστίας και Ποιοτικού Ελέγχου στην Εργαστηριακή Αιματολογία, διοργανώνουν και λειτουργούν σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καινοτόμο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης με τίτλο: «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Υγείας στην Ποιότητα Φροντίδας Υγείας με Εξειδίκευση στην Κλινική Διακυβέρνηση».

Το ΠΔΒΕ «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Υγείας στην Ποιότητα Φροντίδας Υγείας με Εξειδίκευση στην Κλινική Διακυβέρνηση» έχει σκοπό την ανάπτυξη των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για την κατανόηση της λειτουργίας των συστημάτων ποιότητας στο σύγχρονο περιβάλλον του 21ου αιώνα καθώς και για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση των παρεμβάσεων και πολιτικών στους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς υγείας.
Το ΠΔΒΕ σκοπεύει να παρέχει στους συμμετέχοντες χρήσιμα εργαλεία και οδηγούς που αφορούν στο σχεδιασμό, εφαρμογή, διαχείριση και έλεγχο ενός συστήματος ποιότητας, στοχεύοντας στην επαλήθευση των προδιαγραφών των διαδικασιών, με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας στους οργανισμούς υγείας.

 

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν στο σύνολο των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γνωρίζουν, να κατανοούν και να εφαρμόζουν, ειδικότερα:

 

  • Ολοκληρωμένη ενσωμάτωση θεωρίας και πράξης στο πεδίο της Διοίκησης και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας,
  • Ανάπτυξη γνώσεων, ειδικών δεξιοτήτων και κατανόησης βασικών περιοχών του συγκεκριμένου πεδίου,
  • Προσδιορισμός και εκτίμηση προβλημάτων και διατύπωση πιθανών λύσεων,
  • Σύνθεση και διεξοδική επεξεργασία και ανάλυση ερευνητικών δεδομένων και ευρημάτων,
  • Πρακτική εφαρμογή θεωρητικών μοντέλων διοίκησης και διαχείρισης ποιότητας στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον των οργανισμών υγείας.

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΔΒΕ οι απόφοιτοι:

 

  • θα διαθέτουν προχωρημένες γνώσεις στα επιμέρους γνωστικά πεδία, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών,
  • θα κατέχουν προχωρημένες δεξιότητες, θα συνδυάζουν την κατανόηση με την εφαρμογή, έχοντας την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένα πεδία μελέτης και εργασίας,
  • θα αναπτύσσουν ικανότητες διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων, μεταφέροντας την προσλαμβάνουσα γνώση και τις αποκτημένες δεξιότητες λήψης αποφάσεων και διαχείρισης ομάδων εργασίας στις υπηρεσίες υγείας.

 

Χορηγούμενος τίτλος σπουδών

Το Πρόγραμμα κατατάσσεται μεταξύ του επιπέδου EQF-7 και EQF-8 καθώς απευθύνεται σε αποφοίτους πτυχιακών, μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.

Δυνατότητα πιστοποίησης μετά από εξετάσεις από διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο διαπίστευσης ΙSO/ IEC 17024 και το Αμερικανικό πρόγραμμα πιστοποίησης επαγγελματιών υγείας στην Ποιότητα «National Association of Health Care Quality».

Η πιστοποίηση αφορά στην επαγγελματική εξειδίκευση του Υπευθύνου/ Διευθυντή Ποιότητας στην Υγεία.

Μετά την ολοκλήρωση του ΠΔΒΕ, ο εκπαιδευόμενος ως επαγγελματίας στην ποιότητα της φροντίδας υγείας με εξειδίκευση στην κλινική διακυβέρνηση, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, θα δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του στα πεδία:

α) Επιχειρησιακής Λειτουργίας ως Υπεύθυνος Γραφείου Ποιότητας,
β) Διαχείρισης Συστήματος Ποιότητας,
γ) Διοίκησης-Διεύθυνσης Συστήματος Ποιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάστε στο παρακάτω λινκ.    https://kedivim.uniwa.gr/course/ekpaideysi-kai-pistopoiisi-epaggelmation-ygeias-stin-poiotita-frontidas-ygeias-me-exeidikeysi-stin-kliniki-diakyvernisi/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ-ΓΙΑ-ΦΟΙΤΗΣΗ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων