Προκήρυξη ΠΜΣ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στην Επεμβατική Καρδιολογία

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τεσσάρων (4) εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (ΔΜΣ-Master) στην «Επεμβατική Καρδιολογία».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν από 21/05/2020 έως και 21/07/2020 αίτηση υποψηφιότητας για συμμετοχή στο πρόγραμμα μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΠΜΣ. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες υποβολής αιτήσεων και απαιτούμενων δικαιολογητικών μπορείτε να βρείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

ΦΕΚ ίδρυσης-επανίδρυσης

Προκήρυξη ΠΜΣ

Αίτηση υποψηφιότητας

Εκ του ΔΣ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων