Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Τίτλου στην “Παθολογία της Κύησης” από την Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του ΠΓΝ “Αττικόν”

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Γ΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ»

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) (ΦΕΚ 4390/B 16-12-2016) διάρκειας δύο ετών, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών             (Μ.Δ.Ε.-Master) στην «Παθολογία της κύησης» (Αγγλικός Τίτλος: «High Risk Pregnancy»). Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου παρέχεται η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει το Νοέμβριο του 2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, υποψήφιοι πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών αναγνωρισμένων τμημάτων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 30 Οκτωβρίου του ιδίου έτους (2017). Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή αντίστοιχων, αναγνωρισμένων, τμημάτων της αλλοδαπής, ενώ κατ’ εξαίρεση μπορούν να γίνουν δεκτοί απόφοιτοι άλλων σχολών, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο και οι τίτλοι σπουδών σχετίζονται με το διδασκόμενο πρόγραμμα.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 70 ανά έτος.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτεί οικονομική επιβάρυνση κάθε φοιτητή ύψους #500# Ευρώ ανά  Εξάμηνο Σπουδών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας και της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, υπ’ όψιν κας Βογιατζή Εύης στην ακόλουθη διεύθυνση:

 

Γ΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παθολογία της κύησης»

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Ρίμινι 1

124 62 Χαϊδάρι, Αθήνα

 

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται καθημερινά από 10/7/2017 έως 28/7/2017 και από 04/09/2017 έως 20/10/2017 μεταξύ 11.00 πμ και 14.00 μμ στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

 

Πληροφορίες στο τηλ. 210-5832215 και στις ιστοσελίδες

http://www.grammateia.med.uoa.gr και http://www.soranos.org)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση υποψηφίου (από την ιστοσελίδα http://www.grammateia.med.uoa.gr)
  2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
  3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
  4. Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει)
  5. Αντίγραφο βεβαίωσης ισοτιμίας / αντιστοιχίας τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ, για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  6. Υπεύθυνη δήλωση βεβαίωσης της ακρίβειας των ανωτέρω αντιγράφων
  7. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα (Απαραίτητο είναι το βιογραφικό σημείωμα να συνοδεύεται από αντίγραφα των βεβαιώσεων, τα οποία να πιστοποιούν την ακρίβεια όσων αναφέρονται σε αυτό.)
  8. Επιστολή έκφρασης των λόγων επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
  9. Αντίγραφο φωτοτυπίας αστυνομικής ταυτότητας
  10. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να καταθέτουν το φάκελό τους ιδιοχείρως και το συντομότερο δυνατόν.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Εξεταστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υποψηφίων, περί τα τέλη Οκτωβρίου, μετά από σχετική πρόσκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), η οποία αναγράφεται από τους υποψηφίους στην αίτησή τους.

 

  

Αθήνα, Ιούλιος 2017

 

 

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων