Θέση εργασίας για Πυρηνική στο Ιατρόπολις Χαλανδρίου

Ζητείται τεχνολόγος ακτινολογίας ακτινοθεραπείας για τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής στο Ιατρόπολις Χαλανδρίου .

Για πληροφορίες

Βασίλειος Βολιωτόπουλος
Πυρηνικός Ιατρός

Τηλ. επικοινωνίας: 2106796267-8

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων