Θέση εργασίας στην Βιοιατρική στην Θεσσαλονίκη

O Όμιλος εταιρειών υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:

Τεχνολόγος Ακτινολογίας (κωδ. ΤΕΧΝ-1120)

με έδρα την Θεσσαλονίκη

για τη στελέχωση τμημάτων PET/CT (τομογράφου εκπομπής ποζιτρονίων) και κλασσικής πυρηνικής ιατρικής

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Επιθυμητή προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Γνώση Η/Υ
Προσφέρονται:

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης σ’ ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στα κάτωθι e-mail :

[email protected]

[email protected]

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Αποστολή βιογραφικών: [email protected] [email protected]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων