Θέση εργασίας στο Ιατρικό Αθηνών Ε.Α.Ε.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κλινική Αμαρουσίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟ για το τμήμα Αξονικού – Μαγνήτη.

Απαιτούμενα Προσόντα:

· Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας ή ΙΕΚ Ραδιολογίας Ακτινολογίας

· Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (ΑΕΙ/ΤΕΙ) ή πιστοποίηση (ΙΕΚ)

· Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες

· Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχο τμήμα

· Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

· Πολύ καλή γνώση Ms Office

Χαρακτηριστικά Υποψηφίου:

·      Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας

·      Ομαδικό πνεύμα  συνεργασίας

·      Συνέπεια

Η Εταιρία προσφέρει :

·      Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών & παροχών

·      Δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης σε δυναμικά εξελισσόμενο οργανισμό

·      Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]

Τηλ. επικοινωνίας: 210 6862443

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων