Άδεια ανατροφής για τέκνο που αποκτήθηκε προ του διορισμού

Κατόπιν ερωτημάτων που τέθηκαν από συναδέλφους των Γ.Ν. Ζακύνθου και· Γ.Ν. Πύργου σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.2 του κώδικα Δ.Υ «ο χρόνος εργασίας του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο (2) ώρες ημερησίως εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δυο (2) ετών και κατά μία (1) ώρα ,εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως τεσσάρων (4) ετών.

Ο γονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν έχει κάνει χρήση του κατά το προηγούμενο εδάφιο μειωμένου ωραρίου.»

Όπως προκύπτει εκ των ανωτέρω διατάξεων, το μοναδικό κριτήριο για την χορήγηση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής είναι η ύπαρξη παιδιού, του οποίου η ηλικία δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη.

Ο χρόνος απόκτησης του τέκνου δεν επιδρά επί του δικαιώματος λήψης της εν λόγω άδειας, η χορήγηση της οποίας αποσκοπεί στην προάσπιση του θεσμού του γάμου, της οικογενείας, της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, τα οποία αποτελούν και συνταγματική επιταγή.

Έτσι, κι αν ακόμη το παιδί έχει αποκτηθεί προ του διορισμού του υπαλλήλου, αυτός διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα για την λήψη της εννεάμηνης άδειας ανατροφής, με μοναδικό περιορισμό το ότι η ηλικία του τέκνου δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και εφόσον ο σύζυγος ή· η σύζυγος δεν κάνει χρήση παρόμοιων διευκολύνσεων.

Επίσης σχετικά με το θέμα χορήγησης Κ.Α μετά από άδεια ανατροφής προκύπτει ότι:

Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ 51/590/οικ.14346/29-05-2008 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών, εάν ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία μετά από πολύμηνη απουσία λόγω χρήσης άλλων αδειών εντός του ημερολογιακού έτους, τότε δικαιούται Κ.Α για το έτος αυτό υπό την προϋπόθεση το υπολειπόμενο μέχρι την λήξη του έτους διάστημα να επιτρέπει την χορήγηση της άδειας, άλλως η άδεια περιορίζεται σε τόσες ημέρες, όσες είναι οι ήμερες που μεσολαβούν από την επάνοδο του υπαλλήλου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς.

Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση χορήγησης της άδειας, η δε απόρριψη της εν λόγω αιτήσεως συνεπάγεται την μεταφορά των ημερών της Κ.Α. στο επόμενο ημερολογιακό έτος.

Τα παραπάνω επαναλαμβάνονται και δια του πλέον πρόσφατου υπ’ άριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ 51/689/18982/18920/17-09-2010 εγγράφου της ιδίας ως άνω διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων