Επαγγελματικές Ενώσεις

Υπό το καθεστώς της απαραίτητης και συνεχούς ενημέρωσης, σας παρουσιάζουμε την πλήρη διάταξη της σημερινής επαγγελματικής εκπροσώπησης των Ελλήνων Τεχνολόγων Ακτινολόγων. Όπως προκύπτει από το σχετικό χάρτη και βάσει των εγκεκριμένων από τα αντίστοιχα Πρωτοδικεία καταστατικών, ο Ελλαδικός χώρος εκπροσωπείται από 4 επαγγελματικές Ενώσεις και 1 Επιστημονικό Σύλλογο.

Οι επαγγελματικές – συνδικαλιστικές Ενώσεις είναι:

1. Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος (ΕΤΑΕ)

2. Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Νοτιοδυτικής Ελλάδος (ΕΤΑΔΕ)

3. Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ηπείρου (ΕΤΑΗ)

4. Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΤΑΚΕΜ)

και ο Επιστημονικός είναι ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας Πτυχιούχων ΤΕΙ (ΣΤΡΑΕΠΤ).

Όλες οι Ενώσεις αλλά και ο ΣΤΡΑΕΠΤ έχουν αποκλειστικά έως τώρα μέλη μόνο Τεχνολόγους Ακτινολόγους. Το πεδίο δράσης των επί μέρους Ενώσεων καθίσταται σαφές βάσει του ομοχρωματισμού στον εν λόγω χάρτη.

Η γεωγραφική έκταση της κάθε Ένωσης έχει βασιστεί στην αντίστοιχη γεωργαφική έκταση των Υγιειονομικών Περιφερειών, με τη διαφορρά ότι η ΕΤΑΕΔ συμπεριλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους νομούς που δεν περιέχονται στις κατά τόπους Ενώσεις, για λόγους πλήρους κάλυψης των συναδέλφων τους έως ότου δημιουργηθούν και νέες Ενώσεις.

Έτσι, σας γνωρίζουμε ότι βάσει καταστατικού, οι ΤΑ που εργάζονται στον Δημόσιο και ευρύτερο Σημόσιο Τομέα (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) έχουν δικαίωμα εγγραφής μόνο στην αντίστοιχη Ένωση, στην περιφέρεια της οποίας ανήκει ο χώρος εργασίας τους. Οι αιτήσεις εγγραφής ως μέλη μπορούν να πραγματοποιηθούν κατευθείαν στην αντίστοιχη Ένωση ή μέσω της ΕΤΑΕΔ (η οποία κατόπιν θα την κατευθύνει μαζί με τη συνδρομή, στην αντίστοιχη Ένωση).

Ταυτόχρονα, όλα τα μέλη των Ενώσεων είναι και μέλη του ΣΤΡΑΕΠΤ χωρίς επιπλέον συνδρομή. Ο ΣΤΡΑΕΠΤ, επίσης, έχει ως μέλη του και συναδέλφους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και τους φοιτητές του Τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας.

Οι φοιτητές δεν παρέχουν κανενός είδους συνδρομή κατά την εγγραφή τους και παραμένουν ως πάρεδρα μέλη, μέχρι την αποφοίτησή τους. Οι δε επαγγελματίες, κατά την εγγραφή τους, καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή και εγγραφή τους. Έτσι, έχουν το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”, καθώς επίσης και όλες τις παροχές που έχουν και τα μέλη των Ενώσεων.

Ο λόγος της δημιουργίας αυτού του “μοντέλου” εκπροσώπησης έγινε για δύο λόγους:

Ο πρώτος είναι γιατί πιστεύουμε πως αυτός ο τρόπος είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός για τους ανά την Ελλάδα τεχνολόγους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέτχουν και να εκφράζονται μέσω τωμ ΔΣ των Ενώσεων στα κοινά του επαγγελματικού μας χώρου.

Ο δεύτερος έγκειται στο γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο οργάνωσης του συνδικαλισμού του κλάδου, μας δίνεται η δυνατότητα της αναβάθμισης της επαγγελματικής και διεκδικητικής μας ικανότητας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ένωσης των επιμέρους επαγγελματικών εκπροσώπων και τη δημιουργία δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η διαπραγματευτική μας δυνατότητα.

Έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 5 Γενικές Συνελεύσεις των ΔΣ των Ενώσεων σε Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Αθήνα τα τελευταία 3 έτη και όλες οι ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί και οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί είναι αποτέλεσμα κοινής δράσης και ομοφωνίας.

Το Δ.Σ.

 

 

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων