Η θερινή άδεια δεν μπορεί να μεταφερθεί

Βόμβα βάζει ο Άρειος Πάγος με απόφασή του, καθώς ορίζει ότι η θερινή άδεια δεν μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο έτος και σε περίπτωση που δεν έχει χορηγηθεί με υπαιτιότητα του εργοδότη, θα πρέπει να πληρώνεται σε χρήμα με την απαραίτητη προσαύξηση των αποδοχών αδείας.

Το ανώτατο δικαστήριο απασχόλησε περίπτωση εργαζόμενου στη ΔΕΗ, η οποία κρίθηκε ότι «υποχρεούται να καταβάλει στον μισθωτό τις αποδοχές αδείας προσαυξημένες, κατά 100%, αφού, η μη χορήγησή τους οφείλεται σε υπαιτιότητα (ελαφρά αμέλεια) των οργάνων της ΔΕΗ».

Όπως διευκρινίζει ο Άρειος Πάγος, θα έπρεπε…

«πριν από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσουν την ετήσια άδειά του, έστω και αν ο εργαζόμενος δεν υπέβαλε την προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Α.Ν. 539/1945 αίτηση». Από την στιγμή που αυτό δεν είχε γίνει, θεωρήθηκε ότι είχε αμέλεια η ΔΕΗ και πρέπει να πληρώσει το διπλάσιο του ημερομισθίου για κάθε ημέρα άδειας που δεν δόθηκε.

Σύμφωνα με την απόφαση 455/2010, «δεν επιτρέπεται, ούτε με συμφωνία μεταξύ του εργαζομένου και του εργοδότη, η μεταφορά των ημερών της ετήσιας άδειας του τελευταίου, που δεν του χορηγήθηκαν από τον εργοδότη στο επόμενο ή στα μεθεπόμενα έτη, με συνέπεια να είναι ανίσχυρη τέτοια συμφωνία και ο εργοδότης ο οποίος δεν χορήγησε πλήρη την κανονική άδεια στο μισθωτό του, κατά τη διάρκεια του έτους που αυτή αφορά, να είναι υποχρεωμένος, από το τέλος του αντίστοιχου έτους να καταβάλει σε αυτόν τις αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές αποδοχές αδείας με προσαύξηση κατά 100%».
H απόφαση αυτή έχει ήδη πάρει ήδη επίσημη μορφή ως οδηγία προς τα γραφεία προσωπικού των νοσοκομείων προκειμένου να προωθήσουν την υποχρεωτική χορήγηση των κανονικών αδειών σε όσους  υπαλλήλους έχουν υπόλοιπο .

Μόνο η διοίκηση θα αποφασίζει και αυτό κατόπιν δικαιολογημένου αιτήματος των τμημάτων, την μεταφορά της Κ.Α στο επόμενο έτος.

Βέβαια απορίας άξιον είναι το ποιοι θα μείνουν να εργαστούν στα νοσοκομεία μιας και είναι κοινό μυστικό πως λόγω της έλλειψης προσωπικού όχι μόνο οι άδειες δεν χορηγούντο αλλά ούτε και τα R.

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων