Η τελική λίστα Βαρεών & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων

Αγαπητοί συνάδελφοι

Εκδόθηκε σήμερα η υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας κου Κουτρουμάνη, που εντάσει το επαγγελμά μας στα Β.Α.Ε.

Απομένει τυπικά η έκδοση του ΦΕΚ με τη σχετική λίστα για την οριστική ένταξη μας στα ΒΑΕ.

Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις μας στην επιτροπή του Κού Κωνσταντινίδη αλλά και στο Υπουργείο Εργασίας πετύχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και επιτέλους μια αδικία χρόνων για τον τεχνολόγο διορθώθηκε.

Όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω στον πίνακα, στην θέση 32 είναι το επαγγελμά μας.