Ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων: Τρόπος αμοιβής

     Κατόπιν διευκρινιστικής επιστολής του ΥΥΚΚΑ στο υπ ʼ αριθμόν 41/27.1.11 έγγραφο μας, σας ενημερώνουμε τα σχετικά με τον τρόπο αμοιβής των συμμετεχόντων Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Χειριστών Εμφανιστών στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων, όπως αυτός καθορίζεται από την Υ4α / 147881/10 ΚΥΑ(1851/Β) παρ. Γ άρθρο 5.

     Οι απόφοιτοι του τμήματος Ραδιολογίας Ακτινολογίας της ΣΕΥΠ του ΑΤΕΙ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία υπάγονται στην Ιατρική Υπηρεσία και εντάσσονται στο λοιπό Επιστημονικό μη Ιατρικό προσωπικό αυτής. Αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής στο Επιστημονικό Συμβούλιο του κάθε νοσοκομείου. Ως απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τ.Ε) αναγνωρίζονται ως Επιστημονικό μη Ιατρικό προσωπικό όπως και οι (Π.Ε) Ακτινοφυσικοί.

    Πλην των αναφερομένων στην Υπουργική Απόφαση επαγγελματιών (Τεχνολόγων Ακτινολόγων, Χειριστών Εμφανιστών, Ακτινολόγων Ιατρών και Ακτινοφυσικών) καμιά άλλη κατηγορία εργαζομένων δύναται να συμμετέχει στην ποσοστιαία αμοιβή της ολοήμερης λειτουργίας. Οι λοιπές κατηγορίες συμμετεχόντων όπως σαφέστατα προκύπτει από την Υ.Α αμείβονται με ωρομίσθια σχέση, ήτοι 8 ευρώ μικτά την ώρα. Με το ίδιο ωρομίσθιο αμείβονται (επιπρόσθετα των ποσοστών ) και οι Τεχνολόγοι/Χειριστές. Το ποσοστό αμοιβής εισηγείται ο διευθυντής και αποφασίζει ο Διοικητής.

     Αν διευθυντές και συντονιστές διευθυντές έχουν την διάθεση να μοιράσουν τα ποσοστά που δικαιούνται οι Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι και οι Χειριστές Εμφανιστές σε κατηγορίες εργαζομένων που δεν αναφέρονται στα εν λόγω άρθρα της υπουργικής απόφασης, καλό θα είναι να το πράξουν από το δικό τους ποσοστό. Επίσης, Διοικητές που εγκρίνουν τέτοιου είδους εισηγήσεις, θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τις διοικητικές τους ευθύνες.

     Καλούμε τους συναδέλφους που θα αντιμετωπίσουν τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές ως προς την κατανομή των ποσοστών που δικαιούνται οι Τεχνολόγοι και οι Χειριστές, να καταγγείλουν αυτές στην νομική και οικονομική υπηρεσία του νοσοκομείου που υπηρετούν. Είναι αναμενόμενο πως πολλοί συνάδελφοι θα δεχθούν πιέσεις με διάφορους τρόπους να μην διεκδικήσουν τα νόμιμα. Είναι πιθανολογούμενο, επίσης, αριθμός συνάδελφων που συμμετέχουν στην ολοήμερη λειτουργία να μην διεκδικήσουν τα νόμιμα στο βωμό διατήρησης της «ισορροπίας» στο τμήμα όπου εργάζονται.

      Είναι δικαίωμα τους. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουν τι σημαίνει για τον κλάδο αυτή η τακτική.

    Η Ένωση (αν και δεν συμφωνεί με το καθεστώς της ολοήμερης λειτουργίας των νοσοκομείων) κατέβαλλε προσπάθεια επί 8 μήνες προκειμένου να επιτύχει τη συγκεκριμένη αποδοχή αμοιβής από το ΥΥΚΚΑ προς όφελος των εργαζομένων. Εάν οι συνάδελφοι θελήσουν να πετάξουν την προσπάθεια αυτή στα σκουπίδια, θα πρέπει να είναι έτοιμοι να δεχθούν και την επόμενη επαγγελματική απαξίωση στον χώρο εργασίας τους. Όπως συνέβη για παράδειγμα παρακάτω:

     Σε μεγάλο νοσοκομείο της επαρχίας ο διευθυντής του τμήματος εισηγήθηκε και τελικά “συμπεριέλαβε”, με την συνδρομή του Διοικητή του νοσοκομείου, στην ποσοστιαία αμοιβή και άλλους επαγγελματίες που δεν αναφέρονται στην Υ.Α., εκμεταλλευόμενος τον «τεράστιο φόβο !!!!!» των συναδέλφων μην τυχόν και τους μετακινήσει από το τμήμα του αξονικού η του μαγνητικού τομογράφου στο κλασσικό.

     Σε άλλο μεγάλο νοσοκομείο, πάλι επαρχιακό, τις εφημερίες στο τμήμα του αξονικού τις κάλυπταν μέχρι πρότινος ακτινοφυσικοί (;;;;) .

     Σε άλλο πάλι μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας, το τμήμα του Μαγνητικού τομογράφου λειτουργεί με ιατρούς ακτινολόγους(;;;;) και όχι με τεχνολόγους και χειριστές.

     Σε όλες τις περιπτώσεις, όλα συνέβησαν υπό την ανοχή των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και Χειριστών Εμφανιστών και κάτω από το ίδιο καθεστώς (του προαναφερόμενου) φόβου ή άλλης επαγγελματικής και επιστημονικής «υποχρέωσης» ή σχέσης .
Με αυτήν την νοοτροπία όμως , πρέπει να περιμένουμε τα χειρότερα για τον κλάδο μας. Οι συνάδελφοι οι οποίοι σκέφτονται και ενεργούν με αυτό τον τρόπο υπονομεύουν στην ουσία (θέλουμε να πιστεύουμε εν αγνοία τους) το μέλλον του κλάδου. Ιδιαίτερα των νέων και μελλοντικών συναδέλφων

     Αν δεν σεβόμαστε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας δεν μπορούμε να έχουμε την απαίτηση να μας σέβονται οι άλλοι.

Tο Δ.Σ

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων