Συνοπτική ανάλυση του νομοσχεδίου για την Π.Φ.Υ.

Σημαντικές ανατροπές που ενισχύουν το ρόλο του ιδιωτικού τομέα φέρνει το σχέδιο νόμου για τη Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που αναρτήθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.

Παρά το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται η κάλυψη όλων των πολιτών από το νέο σύστημα, ουσιαστικά αυτό ακυρώνεται από την σύνδεση των παροχών με την ασφαλιστική κάλυψη. Αυτό σημαίνει ότι εκατομμύρια πολίτες που είναι ανασφάλιστοι μένουν ουσιαστικά εκτός συστήματος αφού δεν καλύπτονται για φαρμακευτική αγωγή, διαγνωστικές πράξεις και νοσοκομειακή περίθαλψη. Ασαφές παραμένει με βάση τις διατάξεις του Νομοσχεδίου αν οι ανασφάλιστοι θα έχουν δικαίωμα να επισκεφτούν οικογενειακό γιατρό ή να εξεταστούν στα Δημόσια Κέντρα Υγείας.

Με βάση τις διατάξεις του Νομοσχεδίου δημιουργούνται ερωτηματικά σχετικά με την χρηματοδότηση του νέου «συστήματος». Παρά το γεγονός ότι η μισθοδοσία του προσωπικού μεταφέρεται στις ΥΠΕ ερωτηματικό παραμένει από πού θα καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Κ.Υ. μετά το 2014. Αν αυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες της ΠΕΔΥ θα καλυφθούν με συμβάσεις που θα συνάψει με τον ΕΟΠΥΥ τότε είναι πολύ πιθανόν οι μονάδες ΠΦΥ να μείνουν στεγνές από οικονομικούς πόρους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των Νοσοκομείων. Η υπ’αριθμ. Β2α/Γ.Π. οικ118526 εκδοθείσα απόφαση μάλιστα ,σύμφωνα με την οποία διαγράφονται οι απαιτήσεις των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων έναντι στον ΕΟΠΥΥ και των φορέων κοινωνικής απασχόλησης για το έτος 2011, δεν δύναται να αποτελέσει λύση. Επίσης στην εν λόγω απόφαση δεν δίδεται καμιά διευκρίνηση αν στα διαγραφέντα χρέη του ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνονται και τα ποσά που χρωστά ο οργανισμός τα οποία προκύπτουν από την Ολοήμερη Λειτουργία των Νοσοκομείων και αποτελούν τις αμοιβές των εργαζομένων.

Με την ψήφιση του Νομοσχεδίου ο ΕΟΠΥΥ παύει πλέον να παρέχει υπηρεσίες υγείας και μετατρέπεται σε απλό αγοραστή υπηρεσιών, κατά τα πρότυπα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Στον ΕΟΠΥΥ παραμένουν μόνο οι διοικητικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την εξόφληση των νοσηλίων, φαρμακευτικής αγωγής καθώς και τα φαρμακεία που ο ίδιος έχει εν λειτουργία. Το σύνολο των υγειονομικών δομών του οργανισμού (Πολύιατρεία, κλπ), κλείνουν και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτές τίθεται σε διαθεσιμότητα. Ταυτόχρονα το σύνολο του προσωπικού των κέντρων Υγείας (Υγειονομικό Προσωπικό, Ιατρικό, προσωπικό υποστηρικτικών υπηρεσιών) μεταφέρεται στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Είναι προφανές ότι πλέον ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε έναν οργανισμό που θα χρηματοδοτεί μέσω των συμβάσεων τον ιδιωτικό τομέα υγείας και κυρίως τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και την εθνική και πολυεθνική φαρμακοβιομηχανία. Δύο επιπλέον παρατηρήσεις είναι ότι  χωρίς να προβληθεί ψηφίστηκε η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των διαγνωστικών κέντρων σε 24ώρη βάση ,γεγονός που απαγορευόταν μέχρι χθες. Ταυτόχρονα  επιστρέφονται οι άδειες λειτουργίας  ιδιωτικών κλινικών που είχαν κλείσει λόγω της σχετικής νομοθετικής απαγόρευσης.

Επίσης με το παρόν νομοσχέδιο του Υ.Υ. θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης το οποίο αναφέρει μεταξύ άλλων τα κάτωθι:

«ε) Παύουν, αυτοδικαίως:
αα) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους καταργούμενους φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό επανέρχεται στην υπηρεσία ή στο φορέα της οργανικής του θέσης. Για το σκοπό αυτόν, εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμοδίου για την απόσπαση οργάνου.
ββ) Οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού των φορέων που καταργούνται, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες και φορείς. Το ανωτέρω προσωπικό υπάγεται στις αντίστοιχες, κατά περίπτωση, ρυθμίσεις για το προσωπικό των φορέων που καταργούνται, που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
στ) Οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητων υπηρεσιών και έργου μεταξύ οιουδήποτε προσώπου και οιουδήποτε εκ του και των φορέων που καταργούνται λύονται αυτοδικαίως συγχρόνως με την κατάργηση του νομικού προσώπου, που αποτελεί και σπουδαίο λόγο λύσης της σύμβασης, χωρίς προς τούτο να απαιτείται διατύπωση, δήλωση, καταγγελία, ανακοίνωση ή άλλο, ούτε να οφείλεται οιαδήποτε αποζημίωση.»

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο στη θέση του ΕΟΠΥΥ «δημιουργείται» το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), που αποτελεί μια μίξη υπηρεσιών από τις Δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και αντίστοιχες από τον ιδιωτικό τομέα δίνοντας ουσιαστικά προνομιακό ρόλο και πεδίο δράσης στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι ακόμα και στην ονομασία δεν περιέχεται ο όρος ΣΥΣΤΗΜΑ, αλλά δίκτυο που παραπέμπει στην συνύπαρξη με όρους «ανταγωνισμού» των Δημόσιων δομών με τις ιδιωτικές δομές πρωτοβάθμιας υγείας.

Αποκαλυπτικό αυτών των προθέσεων του Υπουργείου Υγείας αποτελεί η ρύθμιση που προβλέπει την επαναξιολόγηση των συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ όχι μόνο με τους ιδιώτες αλλά και με τις Δημόσιες δομές. Επίσης δεν μπορεί να μείνει απαρατήρητο το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να αναπτύξει μονάδες ημερήσιας νοσηλείας που είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα συνδεθούν με αντίστοιχες δομές ΠΦΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου το ΠΕΔΥ αυτονομείται από το ΕΣΥ και τα Νοσοκομεία αφού οι δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας που θα επιλεγεί να διατηρηθούν στο σύνολό τους μεταφέρονται στις Υγειονομικές Περιφέρειες. Μάλιστα οι ΥΠΕ μαζί με το Υπουργείο Υγείας θα καθορίσουν ποιες μονάδες του ΕΟΠΥΥ και των Κέντρων Υγείας θα «παραμείνουν εν ζωή» προσμετρώντας προφανώς και τις ήδη αναπτυγμένες ιδιωτικές μονάδες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή, αφού αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του νέου «συστήματος». Σε αυτή την περίπτωση και αφού αυτονομείται το ΠΕΔΥ από το ΕΣΥ προκύπτει η απορία του πως θα μεταταχθούν οι εργαζόμενοι (όσοι αιτηθούν) στο ΕΣΥ;

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το νέο σύστημα θα το στελεχώσουν 3 χιλιάδες γιατροί, παθολόγοι, γενικοί ιατροί και παιδίατροι, που θα έχουν το ρόλο του οικογενειακού γιατρού καθώς και εργαζόμενοι από το υπάρχον υγειονομικό και λοιπό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ. Είναι προφανές ότι ο αριθμός αυτός είναι ελλιπέστατος για να ανταποκριθεί με επιτυχία στις ανάγκες των πολιτών. Ερωτηματικό παραμένει τι θα γίνει με τους εργαστηριακούς γιατρούς καθώς και πως θα καλυφθούν οι ανάγκες σε γιατρούς ειδικοτήτων από τη στιγμή που τα νέα Κέντρα υγείας μάλιστα αποσυνδέονται από τα Νοσοκομεία. Οι γιατροί ειδικοτήτων, οφείλουν σύμφωνα με το σχ. νόμου να κλείσουν άμεσα τα ιδιωτικά ιατρεία, (σε αντίθετη περίπτωση απολύονται) και να μεταφερθούν ως Γιατροί του ΕΣΥ είτε σε Νοσοκομεία είτε σε δομές πρωτοβάθμιας υγείας σε θέσεις που θα δημιουργηθούν από τις ΥΠΕ. Αντίστοιχη πρόβλεψη για μεταφορά υπάρχει και για το υγειονομικό και «λοιπό» προσωπικό του ΕΟΠΥΥ χωρίς όμως, όπως και στην περίπτωση των γιατρών να υπάρχει δέσμευση για τη δημιουργία ικανού αριθμού θέσεων για το σύνολο του προσωπικού καθώς και για κριτήρια που συνδέονται με την χωροταξική κατανομή των θέσεων προκειμένου να μην οδηγηθεί προσωπικό λόγω απόστασης στην παραίτηση, ή την οικονομική του εξόντωση λόγω κόστους στις μετακινήσεις.

Το σχέδιο νόμου βάζει μάλιστα σε αμφισβήτηση και την 24ωρη λειτουργία των Κέντρων Υγείας. Σύμφωνα με αυτό τα Κέντρα Υγείας «δύναται» και όχι υποχρεούνται να λειτουργούν σε 24ωρη βάση, 7 ημέρες την εβδομάδα.
Το τρίτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου προβλέπει τις διαδικασίες μέσω των οποίων θα τεθούν σε διαθεσιμότητα το σύνολο του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ. Όπως αναφέρεται στο σχ. Νόμου θα παραμείνουν οι εργαζόμενοι σε αυτό το καθεστώς για ένα μήνα και μετά θα μεταφερθούν σε αντίστοιχες θέσεις της ΠΦΥ υπό τις ΥΠΕ.

Οι εργαζόμενοι που θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας θα λαμβάνουν τα ¾ των αποδοχών τους. Ειδικά για τους γιατρούς, προβλέπεται η μεταφορά τους με την ίδια εργασιακή σχέση, σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. «Στην περίπτωση που ο μετατασσόμενος / μεταφερόμενος υπάλληλος δεν παρουσιαστεί στην αρμόδια υπηρεσία του φορέα υποδοχής, προκειμένου να αναλάβει υπηρεσία, απολύεται αυτοδικαίως».

Εκ του ΔΣ

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων