Χαρτογράφηση Συστημάτων Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας στην Ελλάδα

mr lighted system (papageorgiou hosp)Η Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος σε συνεργασία με το περιοδικό «The Scanner» σας ενημερώνει για τη διασπορά των αξονικών και μαγνητικών τομογράφων στην Ελλάδα. Οι συγκεκριμένες λίστες έχουν δημοσιευθεί στα υπ. αριθμόν 24 και 26, αντιστοίχως, τεύχη του περιοδικού «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» που εκδίδει ο ΣΤΡΑΕΠΤ και βασίζεται σε στοιχεία που συλλέχθηκαν έως τον χειμώνα του 2011. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όλους τους συναδέλφους, τεχνολόγους και χειριστές, τους συνεργάτες ακτινολόγους ιατρούς καθώς επίσης και τις εταιρίες προμήθειας σχετικού εξοπλισμού, εάν διαπιστώσουν κάποιο σφάλμα στα δημοσιευμένα στοιχεία, να μας ενημερώσουν στο info@otae.gr προκειμένου να επικαιροποιηθεί ο εν λόγω πίνακας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Το Δ.Σ.

Χάρτης CT

Xάρτης MR

mr system

https://www.otae.gr/wp-content/uploads/2013/02/Χαρτογράφηση-CT.pdf

https://www.otae.gr/wp-content/uploads/2013/02/Χαρτογράφηση-MR-συστημάτων.pdf