Σημαντική ανακοίνωση για το επιστημονικό περιοδικό ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος (ΣΤΑΑΕ) και η συντακτική ομάδα του επιστημονικού περιοδικού «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ανακοινώνουν μια σημαντική αναβάθμιση για το μέσο, το οποίο εδώ και χρόνια δημοσιεύει τα επιστημονικά, επαγγελματικά δρώμενα και τα ερευνητικά έργα του κλάδου της Ακτινοτεχνολογίας. Η «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» θα μεταβεί από την έντυπη μορφή του και σε μια πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα. […]

Αίτηση αποστολής επιστημονικού περιοδικού ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες και συνεργάτες, Όσες και όσοι επιθυμείτε να σας αποστέλλεται το επιστημονικό περιοδικό “ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ” που εκδίδει ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος, χωρίς την ταυτόχρονη εγγραφή σας ως μέλη σε κάποιον από τους Συλλόγους/Ενώσεις της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, παρακαλούμε αποθηκεύστε την παρακάτω αίτηση στον υπολογιστή σας, εκτυπώστε και συμπληρώστε τη χειρόγραφα και αφού […]

2
Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 31

Στο τεύχος 31 της Ακτινοτεχνολογίας, διαβάστε: Συστήματα PACS. Η ΑΚΘ την εποχή της απεικονιστικής καθοδήγησης. Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος στον καρκίνο του μαστού. The developing role of the radiographer within the ER. Λίστα Αξονικών Τομογράφων της χώρας. Εκ του ΔΣ

Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 30

  Στο τεύχος 30 διαβάστε: Δοσίμετρα θερμοφωταύγειας: Σύγκριση ευρημάτων σε ένα νοσοκομείο από δύο εργαστήρια Τεχνικές ποσοτικοποίησης μαγνητικής τομογραφίας εγκεφάλου στην αξιολόγηση της Νόσου Alzheimer Breast Cancer and induces psychological problems MRI κεφαλής και τραχήλου: Απεικόνιση μοριακής διάχυσης (DWI) χρησιμοποιώντας την τεχνική readout segmented ech0-planar imaging (RS-EPI) Σεξουαλική δυσλειτουργία σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε ακτινοθεραπεία […]

Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 29

  Στο τεύχος 29 διαβάστε: Ανάδειξη κατάγματος στο παπυρώδες πέταλο του ηθμοειδούς με τη συμβολή MPR ανασυνθέσεων Η επαγγελματική εξουθένωση των Τεχνολόγων Ραδιολογίας Ακτινολογίας Τεχνικές καταστολής σήματος λίπους στο μυοσκελετικό σύστημα PET/CT χρησιμοποιώντας επισημασμένο φθοριούχο νάτριο Πρωτοπαθές λέμφωμα μαστού: Μελέτη περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Εγκάρσια ποσοτική υπολογιστική τομογραφία: Κλινικές εφαρμογές και νεότερα λογισμικά Φυσικές […]

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων