Αίτηση εγγραφής για το επιστημονικό περιοδικό «Ακτινοτεχνολογία»

Αγαπητοί/-ές συνάδελφοι/-ισσες και συνεργάτες, Όσες και όσοι επιθυμείτε να εγγραφείτε ως συνδρομητές ΜΟΝΟ για το επιστημονικό περιοδικό «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» που εκδίδει ο Σύλλογος Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος, χωρίς την ταυτόχρονη εγγραφή σας ως μέλη σε κάποιον από τους Συλλόγους/Ενώσεις της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος, παρακαλούμε αποθηκεύστε την παρακάτω αίτηση στον υπολογιστή σας, συμπληρώστε τη (είτε «χειρόγραφα« […]

2
Ακτινοτεχνολογία: Τεύχος 31

Στο τεύχος 31 της Ακτινοτεχνολογίας, διαβάστε: Συστήματα PACS. Η ΑΚΘ την εποχή της απεικονιστικής καθοδήγησης. Αντιμετώπιση λεμφοιδήματος στον καρκίνο του μαστού. The developing role of the radiographer within the ER. Λίστα Αξονικών Τομογράφων της χώρας. Εκ του ΔΣ