Πόσες ημέρες άδεια δικαιούνται οι γονείς σε περίπτωση ασθένειας παιδιού, συζύγου ή γονέα

Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν.2683/98 ρυθμίζουν το δικαίωμα των υπαλλήλων για λήψη άδειας .

Συγκεκριμένα η παρ.4 του άρθρου αυτού προβλέπει ρητά ότι διατηρούνται σε ισχύ λοιπές άδειες που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’ του ν.1483/1984, οι οποίες με το Π.Δ. 193/88 «Επέκταση διατάξεων του ν.1483/1984 στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α.», επεκτάθηκαν και εφαρμόζονται και στους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με οποιαδήποτε σχέση (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).

Οι προβλεπόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις άδειες αφορούν τους εργαζόμενους και των δύο φύλων που έχουν υποχρεώσεις προς «εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογενείας τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστήριξη τους».

 

Συγκεκριμένα:

  1. Ως εξαρτώμενα παιδιά ή μέλη οικογενείας χαρακτηρίζονται:

α.     Τα μέχρι 16 ετών παιδιά φυσικά ή υιοθετημένα, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

β.     Τα παιδιά άνω των 16 ετών, που έχουν αποδεδειγμένα ανάγκη από ειδικές φροντίδες λόγω βαρείας ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας, εφόσον οι γονείς έχουν την επιμέλειά τους.

γ.      Ο ή η σύζυγος που δεν μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί λόγω βαρείας ή χρόνιας ασθενείας ή αναπηρίας.

δ.     Οι γονείς και οι άγαμοι αδελφοί και αδελφές, που λόγω οξείας, βαρείας ή χρόνιας ασθένειας ή αναπηρίας ή ηλικίας δε μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν, εφόσον ο υπάλληλος έχει τη φροντίδα τους και το ετήσιο εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο από το ετήσιο εισόδημα του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που αμείβεται με το γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου, που ισχύει κάθε φορά, υπολογιζόμενο με 25 ημερομίσθια το μήνα.

 

  1. Απαιτητά στοιχεία:

Η ασθένεια (ή η αναπηρία) των ως άνω προσώπων αποδεικνύεται με γνωμάτευση των οικείων πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών ή με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής, νοσηλευτικού ιδρύματος του ν.2592/1953 ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ αγαθοεργού πρωτοβουλίας, καθώς επίσης και με ιατρική γνωμάτευση νοσηλευτικού ιδρύματος( ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας) θεωρημένη από το διευθυντή ιατρό της σχετικής κλινικής του ιδρύματος ή γνωμάτευση ιατρού του ασφαλιστικού φορέα στον οποίο υπάγονται τα πρόσωπα αυτά (άρθρο 2 Π.Δ. 193/1988)

 

  1. Προϋποθέσεις χορήγησης:

Οι υπάλληλοι αμφοτέρων των φύλων που εργάζονται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και έχουν πλήρη απασχόληση, σε περίπτωση ασθενείας παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας τους ως άνω, δικαιούνται να λαμβάνουν με αίτησή τους άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι έξι (6) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος. Η άδεια αυτή μπορεί να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά και αυξάνεται σε οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, εάν ο υπάλληλος προστατεύει περισσότερα από δύο άτομα. Για τους υπαλλήλους που έχουν τρία παιδιά και πάνω, η ως άνω άδεια έχει καθορισθεί σε δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες.

Ο χρόνος της άδειας αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη χορήγηση της κανονικής άδειας απουσίας και εν γένει για κάθε συνέπεια εκτός από την καταβολή των αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν στο διάστημα της απουσίας των υπαλλήλων παρακρατούνται από τις αποδοχές των επομένων από την επάνοδό τους στην υπηρεσία μηνών (άρθρο 10, Π.Δ. 193/88)

Επίσης η προβλεπόμενη ως άνω άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του ν.1483/1984 χορηγείται πέρα από την άδεια χωρίς αποδοχές που προβλέπει η παρ.4 του άρθρου 101 του Π.Δ. 611/1977 ή άλλη άδεια που χορηγείται με ειδικές διατάξεις.

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

Αφήστε ένα σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων