Ανακοίνωση υποψηφίων για τις εκλογές του ΣΤΑΑΕ

Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΤΑΑΕ) και αφού ελήφθησαν υπόψιν οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και νομότυπα,

ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΤΑΑΕ στις Αρχαιρεσίες της 11ης Ιουνίου 2022 τα παρακάτω μέλη του ΣΤΑΑΕ:

Βετσοπούλου Μαριάννα Μαριάνθη

Βλασσάκης Δημήτριος

Γεωργιάδου Ελένη

Δημητροπούλου Γεωργία

Δρακουλίδου Στυλιανή

Μοσκόφογλου Παναγιώτα

Νάζος Ιωάννης

Παπαδόπουλου Θεοδώρα

Φραγκάκη Παναγιώτα

Ψημίτης Αριστοτέλης

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΣΤΑΑΕ στις Αρχαιρεσίες της 11ης Ιουνίου 2022 τα παρακάτω μέλη του ΣΤΑΑΕ:

Πρινάρης Ιωάννης

Στούπα Ελένη

Χριστόπουλος Νικόλαος

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου στις εκλογές έχουν τα οικονομικά τακτοποιημένα τακτικά μέλη για το έτος που διανύουμε (2022), καθώς και όσοι ρυθμίσουν την οικονομική τους εκκρεμότητα την ημέρα των εκλογών. Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου που φέρει τη φωτογραφία του εκλογέα και αποδεικνύει την ταυτότητα του κατά αναμφισβήτητο τρόπο.

Η Εφορευτική Επιτροπή

1654603126245872
Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων