Από Π. Γ. Ν Πατρών προς Ν. ΧΑΝΙΩΝ

Είμαι κάτοχος οργανικής θέσης
ΔΕ Ιατρικων Συσκευών Απεικονίσεων στο Π. Γ. Ν. Πατρών και ζητώ αμοιβαία μετάταξή προς Ν. Χανίων κ περιχωρων.
Στοιχεία επικοινωνίας :ΥΦΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. Τηλ 6972133971
Ομοσπονδία Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Σταδίου 39, Αθήνα
4ος όροφος, 5ο γραφείο

Τηλ: 210-3214133
Email: [email protected]

Επαγγελματικά Δικαιώματα Τεχνολόγου Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας
Αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων